Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Ký kết Bản ghi nhớ về chương trình phái cử - tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo nhập học đối với ứng viên trúng tuyển Chương trình IM Japan kỳ thi ngày 09 - 10/01/2020
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C29-10 về nước ngày 30/01/2020
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C29-10 về nước ngày 30/01/2020
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG NHẬT VÀ CUỘC THI THỂ THAO TOÀN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NĂM 2019
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG NHẬT VÀ CUỘC THI THỂ THAO TOÀN CƠ SỞ ĐÀO TẠO NĂM 2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 3/2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 3/2019
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 01/2019)
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 01/2019)
Kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 29 - 31/7/2019
Kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 29 - 31/7/2019
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG NHẬT VÀ CUỘC THI NÓI TIẾNG NHẬT TOÀN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật và cuộc thi nói tiếng Nhật toàn cơ sở đào tạo
Phó chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thăm và làm việc tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Phó chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thăm và làm việc tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 17 - 19/6/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 17 – 19/6/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 01 - Thông báo tuyển chọn Đợt 02/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 2/2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 2/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 27 - 28/5/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 27 – 28/5/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 6 - Thông báo tuyển chọn Đợt 01/2019)
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 - 12/4/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 11 – 12/4/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 04 - Thông báo tuyển chọn Đợt 01/2019)
Cảnh báo đối với người lao động khi tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan)
Cảnh báo đối với người lao động khi tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan)
Tổ chức phỏng vấn giới thiệu việc làm cho thực tập sinh IM Japan về nước khu vực Miền Bắc
Tổ chức phỏng vấn giới thiệu việc làm cho thực tập sinh IM Japan về nước khu vực Miền Bắc
Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Thông tin về chương trình IM Japan trên VTV1
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản có hộ khẩu thường trú tại 7 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Bến Tre...
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong tháng 8 và tháng 9/2016
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản có hộ khẩu thường trú tại 7 tỉnh/ thành phố trong tháng 8 và tháng 9/2016
CẢNH BÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN

1
Tin khác