Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 20/5/2024-24/5/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K18-SN09/2024
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K19-VH05/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/5/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh lao động mẫu mực ngày 27/5/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/5/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 26/5/2024
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 10/2024 ngày 22/05/2024 đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước, chuyển đổi tư cách lưu trú
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 13/05/2024~17/05/2024
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 08/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa lần 2
Kế hoạch tập trung xuất cảnh lao động mẫu mực ngày 20/5/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/5/2024
Tập trung xuất cảnh ngày 20/5/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/5/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

Tin khác