Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 30/5/2022
Kế hoạch xuất cảnh ngày 30/5/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch khám sức khỏe để xin visa cho người lao động tham gia Chương trình EPS
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 24/5/2022
Kết quả kỳ thi tiếng hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành sản xuất chế tạo và ngành ngư nghiệp (Đối với các kỳ thi tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2022 – 19/04/2022)
Kết quả rà soát hồ sơ đổi visa của lao động EPS
Kế hoạch xuất cảnh ngày 24/5/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Thông báo kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 23/5/2022
Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/5/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 18/5/2022
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/05/2022
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/05/2022
Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/5/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/05/2022
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/5/2022
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 10/05/2022
Kế hoạch khám sức khỏe để xin visa cho lao động mẫu mực Chương trình EPS
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 26/4/2022

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước