Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K11-SN/2023
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 27/11/2023~01/12/2023
Cảnh báo một số thông tin không chính xác về việc phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành Logistic
Hướng dẫn thu tiền xuất cảnh ngày 05/12/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 5/12/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 04/12/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Bổ sung hồ sơ xin cấp Visa cho người lao động theo chương trình EPS
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 20/11/2023~24/11/2023
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa lần 2
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 14/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 27/11/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2023
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS đợt 15/2023 ngày 23/11/2023
Bổ sung danh sách giáo dục định hướng khóa K10-SN/2023 và khóa K07-VH/2023
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Lao động CBT tập trung hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi xuất cảnh
Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2023 trong ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Tin khác