Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực Chương trình EPS Đợt 04/2023
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc tháng 5/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 29/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch xuất cảnh ngày 29/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 30/5/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 29/5/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/5/2023
Điều chỉnh thời gian Ca 1 và Ca 2 ngày 28/5/2023
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 23/5/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/5/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 22/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/5/2023
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS
(Đối với đối tượng: người lao động hết hạn hợp đồng về nước, chuyển đổi tư cách lưu trú)
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/5/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 15/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/5/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/5/2023

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước