Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
BIỂU MẪU, TỜ KHAI LAO ĐỘNG EPS TẠI HÀN QUỐC
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2021
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
- MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
- Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
- MẪU "HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGHIỆP"
- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
- PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN
Dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
ĐƠN KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ
Dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước