Thủ tục về nước
HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THỦ TỤC ĐỂ VỀ NƯỚC 
KHI HẾT THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Các bước thực hiện:

Ø Chấm dứt hợp đồng lao động.

Ø Khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm việc làm (Job Center).

Ø Nộp phiếu khai báo thông tin về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.

Ø Đăng ký nhận các khoản tiền bảo hiểm tại công ty Samsung.

Ø Nhận khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc tại công ty.

Ø Nhận tiền bảo hiểm chi phí hồi hương.

Ø Nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh.①. Chấm dứt hợp đồng lao động.

• Thông báo với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động để về nước.
• Hai bên thống nhất thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

②. Khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm việc làm.
• Người lao động xác định ngày dự định về nước (từ 7 ngày đến 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng lao động) và đặt vé máy bay.
• Công ty nơi người lao động làm việc fax Giấy khai báo chấm dứt hợp đồng (외국인근로자 고용변동 등 신고서) lên Trung tâm Việc làm (고용센터).
• Người lao động trực tiếp đến Trung tâm Việc làm hoặc fax về Trung tâm Việc làm “Đơn khai báo dự định về nước” (출국예정신고서) và bản photo vé máy bay.
• Trung tâm Việc làm cấp cho người lao động “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (출국예정사실 확인서) (nhận trực tiếp hoặc được fax về công ty).

③. Nộp “Phiếu khai báo thông tin” về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS.
• Gửi “Phiếu khai báo thông tin” và “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (출국예정사실 확인서) về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS
Số fax: 02-393-6888, số điện thoại: 02-393-6868 / 02-6959-2466.
(Phiếu khai báo thông tin có thể tải từ website  www.colab.gov.vn, mục Download)

④. Đăng ký nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh.
• Người lao động fax các giấy tờ sau đây đến Công ty bảo hiểm Samsung hoặc đến chi nhánh của Công ty bảo hiểm để đăng ký:
 Đơn đăng ký nhận bảo hiểm (có thể tải về từ website : www.colab.gov.vn, mục Download); 
 “Giấy xác nhận kế hoạch về nước” (Trung tâm Việc làm cấp); 
 Bản photo Chứng minh thư người nước ngoài; 
 Bản photo hộ chiếu; 
 Bản photo sổ tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc.
Số fax: 0505-161-1421; số ĐT 02-2119-2400 - bấm phím 3 để kết nối bằng tiếng Việt (Công ty bảo hiểm Samsung).

⑤. Nhận khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc tại công ty (nếu có)
• Sau khi khai báo việc chấm dứt hợp đồng lao động lên Trung tâm Việc làm, công ty bảo hiểm Samsung sẽ gửi cho công ty nơi người lao động làm việc Giấy thông báo khoản tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh (수령예상보험금 등 안내문) để công ty làm căn cứ tính “khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc” (nếu có)
• Chi trả cho người lao động trước khi về nước.
• Người lao động có thể gọi điện đến công ty bảo hiểm Samsung để xác nhận số tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh được công ty Samsung chi trả.

⑥. Nhận tiền Bảo hiểm chi phí hồi hương.
• Sau khi đăng ký nhận tiền bảo hiểm hồi hương, công ty bảo hiểm Samsung sẽ chi trả tiền bảo hiểm chi phí hồi hương vào tài khoản cá nhân của người lao động.
• Người lao động có thể gọi điện thoại đến công ty bảo hiểm Samsung để xác nhận việc chi trả khoản tiền bảo hiểm chi phí hồi hương.

⑦. Nhận tiền Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh sau khi xuất cảnh.
• Theo luật tuyển dụng lao động nước ngoài, khoản tiền Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh được chi trả cho người lao động sau khi xuất cảnh khỏi Hàn Quốc. Người lao động có thể nhận khoản tiền này tại Việt Nam hoặc tại sân bay Hàn Quốc (Incheon, Gimhae, Gimpo) sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

Sân bay

Ngân hàng

Địa điểm

nộp chứng từ bảo hiểm

Địa điểm

nhận tiền bảo hiểm

Incheon

Shinhan

Tầng 3, quầy B, G

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 11, 43

- Khu vực bán hàng miễn thuế

KEB

Tầng 3, quầy D, L

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 29

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Woori

Tầng 3, quầy F, J

– Khu vực xuất cảnh

Tầng 3, Gate 25

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Gimpo

Woori

Tầng 2, Gate 2

– Khu vực Quốc tế

Tầng 3, Gate 36

- Khu vực bán hàng miễn thuế

Gimhae

KEB

Tầng 1, Gate 1

– Khu vực Quốc tế

Tầng 2 - Khu vực bán hàng miễn thuế


 Một số lưu ý với người lao động:
• Trả lại Thẻ người nước ngoài cho Cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc tại sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh (nếu không sẽ không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt)
• Trước khi về nước, nên chủ động thông báo sớm kế hoạch về nước của mình với công ty để có thời gian nhận các khoản tiền lương và khoản tiền chênh lệch trợ cấp thôi việc.
• Thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ đã sử dụng tại Hàn Quốc: tiền cước viễn thông, Internet, tiền điện, gas, nước và các khoản tiền phải nộp khác (nếu có).
• Khi có vướng mắc liên quan đến nợ lương, nợ tiền trợ cấp thôi việc, người lao động có thể liên hệ với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS để được tư vấn, hỗ trợ.Tiền trợ cấp thôi việc

Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금):là khoản tiền mà người lao động làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên được chi trả, tương ứng với khoảng thời gian làm việc tại công ty.

Trợ cấp thôi việc = [30 x (Tiền lương bình quân ngày)] x [tổng số ngày làm việc/365]

Tiền lương bình quân ngày = [Tổng thu nhập của 3 tháng gần nhất] / [Tổng số ngày của 3 tháng đó (dao động từ 89 ~ 92 ngày)]

Tổng thu nhập bao gồm: tiền lương, làm thêm giờ, thưởng...     

v Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금) chia làm 2 phần “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh” (출국만기보험) và “khoản tiền chênh lệch” (차액) (nếu có).    

Ø Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh = (Mức lương cơ bản 01 tháng theo quy định của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc) x (Tổng số ngày làm việc) / 365.

Khoản tiền bảo hiểm này do Công ty bảo hiểm Samsung chi trả sau khi xuất cảnh.     

Ø Khoản tiền chênh lệch (nếu có, khi thu nhập cao hơn mức lương cơ bản) là khoản chênh lệch giữa “Tiền trợ cấp thôi việc” và “Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh”

Khoản tiền chênh lệch này do chủ sử dụng lao động chi trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động tại công ty.

Quy định đặc thù với ngành xây dựng.

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải thay đổi nhiều nơi làm việc, trong đó có những nơi làm việc chưa đủ 12 tháng. Trong trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng tại một nơi làm việc, tổng số ngày làm tại các nơi làm việc mà từ 252 ngày trở lên thì người lao động vẫn nhận được khoản tiền trợ cấp thôi việc (theo tiêu chuẩn mỗi tháng có 21 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc từ 4 tiếng trở lên).

Khoản tiền trợ cấp thôi việc trong trường hợp này do Hiệp hội tương trợ lao động xây dựng (건설근로자공제회) chi trả.

Tiền trợ cấp thôi việc (ngành XD, làm việc dưới 12 tháng)= [(Tổng số ngày làm việc] x 4,200 won] + [lãi suất theo tháng]
Tin khác