Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2024
Kế quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 02/4/2024 - 03/4/2024
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 02/04 – 03/04/2024
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2024-01 Xuất cảnh ngày 17/4/2024
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29/02 - 01/03/2024
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 29/02 – 01/3/2024
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-11 xuất cảnh ngày 13/03/2024
Kế hoạch thi tuyển Chương trình IM Japan Đợt 01 năm 2024
Về việc triệu tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-10 xuất cảnh ngày 09/02/2024
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2024
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-09 Xuất cảnh ngày 10/01/2024
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-08 Xuất cảnh ngày 06/12/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 01/11 – 02/11/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-07 Xuất cảnh ngày 06/11/2023
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 25 – 26/9/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên nữ đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 25/9 – 26/9/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 11/9 – 12/9/2023

Tin khác