Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 18/06 - 19/06/2024
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 18/6 - 19/6/2024
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2024-03 xuất cảnh ngày 24/6/2024
Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2024
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13/5 - 14/5/2024
Kế hoạch cho ứng viên đăng ký dự tuyển Chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 13/05 - 14/05/2024
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2024-02 xuất cảnh ngày 20/5/2024
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2024
Kế quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 02/4/2024 - 03/4/2024
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 02/04 – 03/04/2024
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2024-01 Xuất cảnh ngày 17/4/2024
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29/02 - 01/03/2024
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 29/02 – 01/3/2024
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-11 xuất cảnh ngày 13/03/2024
Kế hoạch thi tuyển Chương trình IM Japan Đợt 01 năm 2024
Về việc triệu tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-10 xuất cảnh ngày 09/02/2024
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2024
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-09 Xuất cảnh ngày 10/01/2024
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-08 Xuất cảnh ngày 06/12/2023

Tin khác