Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 23/5 – 24/5/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2023
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 19 – 20/4/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-02 Xuất cảnh ngày 31/5/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên nữ đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 19/4 – 21/4/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-01 Xuất cảnh ngày 28/4/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 05/4 – 06/4/2023
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 09 – 10/3/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 09/03 – 10/3/2023
Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản theo Chương trình IM JAPAN
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C34-13 Xuất cảnh ngày 29/3/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 31/01 – 01/02/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C34-12 Xuất cảnh ngày 22/02/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 31/01 – 01/02/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2023
Điều chỉnh kế hoạch thi tuyển Quý IV/2022 của chương trình IM Japan
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 03/2022

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước