Điều kiện khi tham gia chương trình đối với lao đông mẫu mực:

- Người lao động trong thời gian làm việc 6 năm hoặc 4 năm 10 tháng tại Hàn Quốc không chuyển đổi nơi làm việc, về nước đúng thời hạn và được doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục ký hợp đồng lao động để quay trở lại làm việc tại Hàn Quốc sau 3 tháng (áp dung đối với những người lao động về nước từ sau ngày 02/7/2012).
- Người lao động có tên trên trong danh sách những người được doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục ký hợp đồng lao động thể hiện trên phần mềm Spas của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc thông báo cho Việt Nam.
- Có độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi;
- Đã kiểm tra sức khỏe và có kết luận đủ sức khoẻ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ)
- Không có tiền án, tiền sự;
- Được cấp visa vào Hàn Quốc.
- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc; 
- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

Tin khác