Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 14/05/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phan Đình Hữu

25/12/1996

Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng

PGD NHCSXH TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

100.000.000

2

Nguyễn Văn Tấn

03/03/1989

Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương, Nghệ An

100.000.000

3

Trần Văn Hùng

09/09/1994

Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

4

Trần Minh Thọ

07/11/2000

An Thủy, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

5

Phạm Văn Quân

08/02/1992

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

6

Nguyễn Quốc Đức

20/03/1990

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

7

Trần Khắc Tư

31/05/1996

phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai

100.000.000

8

Dương Mạnh Thắng

02/06/1993

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

9

Bùi Quang Tuấn

22/08/1995

Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

10

Nguyễn Anh Trường

19/12/1998

Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

11

Nguyễn Văn Đạt

24/04/1997

Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

12

Trần Đình Tình

10/01/1994

Gôi, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

13

Trần Trung Dũng

10/01/2000

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

14

Trần Trung Hiếu

27/02/1983

Yên Lương, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

15

Trần Văn Hùng

08/04/2000

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

16

Trần Văn Toàn

02/04/1999

Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

17

Nguyễn Văn Thung

05/09/1996

Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum

PGD NHCSXH huyện Đăk Glei, Kon Tum

100.000.000

18

Trương Doãn Xuyên

10/01/1993

Đăk Tơ kan, Tu Mơ Rông, Kon Tum

PGD NHCSXH huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

100.000.000

19

Đào Duy Sĩ

13/08/1999

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH TX Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

20

Hoàng Ngọc Vinh

21/11/1996

Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

21

Nguyễn Ngọc Khang

22/09/1999

Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH TX Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

22

Hồ Văn Hoàng

16/01/1992

Cửa Nam, Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

23

Nguyễn Hữu Nhân

05/09/1997

Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

24

Phạm Ngọc Tâm

15/03/1999

Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Nho Quan, Ninh Bình

100.000.000

25

Đỗ Văn Tình

20/12/1997

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

26

Bùi Quốc Hội

25/11/1997

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

27

Võ Xuân Diệu

02/12/1993

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

28

Nguyễn Ngọc Nam

21/02/1996

Thạch Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

100.000.000

29

Phùng Khắc Phan

19/11/1997

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

30

Nguyễn Văn An

29/03/1997

Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, Thanh Hóa

100.000.000

31

Nguyễn Văn Hải

20/09/1989

Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

32

Nguyễn Quang Nhựt

22/04/1999

Cần Đăn, Châu Thành, An Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, An Giang

100.000.000

33

Nguyễn Thị Kim Chi

23/12/1993

Xã ĐaKai, Đức Linh, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Đức Linh, Bình Thuận

100.000.000

34

Lưu Đình Vương

18/05/1997

Nâm N'jang, Đăk Song, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Song, Đăk Nông

100.000.000

35

Bùi Văn Tú

01/10/1992

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

36

Cao Văn Mạnh

15/04/1994

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

37

Lê Thanh Rô

21/10/1997

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

38

Nguyễn Cảnh Sơn

15/08/1988

Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

39

Nguyễn Đình Siêu

18/10/1998

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

40

Nguyễn Minh Trí

10/07/1992

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

41

Nguyễn Ngọc Quán

15/09/1994

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

42

Nguyễn Văn Nghĩa

10/08/1999

Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

43

Nguyễn Văn Nghĩa

05/04/1993

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

44

Trần Phi Trường

16/05/2000

Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

45

Vũ Xuân Hùng

06/01/1994

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

46

Cao Tấn Hiền

10/10/1989

Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

47

Trần Văn Tuận

24/08/1995

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

48

Trịnh Ngọc Chí

27/07/1994

Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

49

Nguyễn Duy Tuyên

28/11/1994

Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Trấn Yên, Yên Bái

100.000.000

50

Trình Thị Liên

02/06/1986

Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

51

Lê Thị Bích

16/06/1990

Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

52

Lữ Văn Minh

20/05/1991

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

53

Nguyễn Doãn Vũ

07/06/1993

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

54

Nguyễn Huy Hoàng

16/06/1992

Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

100.000.000

55

Phạm Đức Thế

05/04/1992

Quang Tiến, Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

56

Trần Phạm Tuân

22/06/1992

Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

57

Nguyễn Trung Độ

28/05/1986

Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

100.000.000

58

Phạm Hồng Thưởng

06/03/1985

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

59

Vũ Thành Luân

20/07/1984

Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

60

Nguyễn Văn Đại

06/08/1986

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

61

Lê Văn Hoàng

20/07/1987

Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

62

Tạ Văn Tuấn

28/10/1986

Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

63

Lê Văn Đỉnh

15/09/1984

Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

64

Lê Trọng Thao

10/06/1991

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

65

Nguyễn Thị Thanh Hoa

03/04/1992

Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

66

Hoàng Văn Khai

05/11/1986

Nghĩa Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

67

Hoàng Hùng Cường

16/09/1991

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

68

Hồ Mạnh Tuấn

05/04/1988

Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

69

Võ Bình Phú

10/03/1986

Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

70

Tạ Quốc Đức

18/06/1991

Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

71

Hoàng Văn Quân

27/07/1988

Vĩnh Khương, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

72

Ngô Thị Thảo Nguyên

21/04/1988

Loan Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

73

Nguyễn Văn Thụ

18/10/1978

Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

74

Hoàng Xuân Năm

27/05/1988

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

75

Nguyễn Thị Chinh

20/11/1988

Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

100.000.000

76

Nguyễn Mỹ Á

25/09/1989

Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Thủ Đức và quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

77

Trình Công Nhiệm

19/02/1986

Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Đông Hải, Bạc Liêu

100.000.000

78

Nguyễn Đức Điệp

26/02/1985

Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

79

Nguyễn Đình Dũng

01/09/1987

Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

80

Trần Trung Thông

05/05/1990

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

81

Phạm Văn Quang

27/02/1988

Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

82

Trần Tử Kiên

08/08/1986

Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

83

Trần Văn Khương

05/12/1984

Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

84

Nguyễn Văn Thạo

10/08/1992

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

85

Đặng Thế Anh

17/04/1986

Như Thụy, Sông Lô, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

100.000.000

86

Âu Quốc Cường

09/09/1991

Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

87

Trương Hồng Thanh

19/09/1985

Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

100.000.000

88

Nguyễn Bá Tuấn

30/11/1988

Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

89

Nguyễn Ngọc Xuân

10/10/1979

Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

90

Hồ Hữu Tài

03/03/1981

Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

91

Kiều Minh Tân

30/08/1988

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

92

Nguyễn Quốc Định

23/07/1989

Ngọc Hà, TP. Hà Giang, Hà Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang

100.000.000

93

Hoàng Thái Sơn

19/08/1992

Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

94

Phạm Minh Mạnh

28/04/1983

Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang

100.000.000

95

Dương Bửu Lâm

10/05/1983

Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện U Minh, Cà Mau

100.000.000

96

Nguyễn Văn Nguyên

15/03/1987

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

97

Nguyễn Văn Linh

13/10/1987

Lan Mẫu, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

98

Lê Minh Thanh

05/05/1989

Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

99

Hoàng Văn Hòa

10/02/1990

Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

100

Phan Hoàng Thức

16/06/1988

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

101

Trần Văn Sơn

10/02/1990

Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

102

Đào Thị Quỳnh

20/07/1991

Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

100.000.000

103

Đỗ Văn Vương

19/03/1992

Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa

PGD NHCSXH huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

100.000.000

104

Nguyễn Thành Đồng

01/06/1996

Nâm N'jang, Đăk Song, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Song, Đăk Nông

100.000.000

105

Phùng Hữu Tình

19/05/2000

Bắc Hà, Bắc Hà, Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bắc Hà, Lào Cai

100.000.000

106

Hoàng Đức Thắng

04/07/2000

Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

107

Trần Văn Thức

16/05/1986

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

108

Trương Xuân Trường

16/03/1994

Nâm N'jang, Đăk Song, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Song, Đăk Nông

100.000.000

109

Nguyễn Ngô Hùng

27/08/1997

Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

110

Đặng Trung Kiên

24/02/2000

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

111

Đinh Văn Thắng

08/10/1992

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

112

Hoàng Trọng Cầu

17/08/1998

Xuân Chính, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

113

Lê Thị Mai

18/04/1994

Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

114

Lương Văn Hải

30/10/1996

Ninh Khánh, Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

115

Nguyễn Mạnh Trường

17/06/1994

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

116

Nguyễn Văn An

14/02/1991

Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

117

Nguyễn Văn Cường

19/06/1998

Ninh Nhất, Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

118

Phạm Văn Huân

13/03/1992

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

119

Phạm Văn Minh

20/05/1990

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

120

Trần Văn Duẩn

16/06/1999

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

121

La Văn Thông

18/11/1993

Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

100.000.000

122

Lê Thị Thúy

11/01/1988

Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

123

Ngô Thị Chăm

12/08/1991

Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

124

Nguyễn Văn Việt

03/03/1990

Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

125

Phạm Xuân Tân

20/11/1991

Tân An, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

126

Bùi Xuân Tùng

06/07/1992

Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

127

Lê Đại Biển

02/07/1992

Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

128

Nguyễn Văn Quảng

19/08/1990

Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

PGD NHCSXH TP Việt Trì, Phú Thọ

100.000.000

129

Vương Đình Duy

15/02/1991

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

130

Hoàng Minh Quân

20/01/1995

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

131

Lưu Đắc Đức

21/11/1997

Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

132

Lê Khắc Thành

02/04/1994

Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín, Hà Nội

100.000.000

133

Lê Sĩ Chưởng

25/08/1993

Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

134

Nguyễn Quyết Sỹ

15/07/1993

Nghĩa Hùng,Nghĩa Hưng,Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng,Nam Định

100.000.000

135

Đinh Văn Tiến

23/11/1990

Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

136

Đặng Minh Hữu

03/06/1987

Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

137

Trần Văn Lộc

28/09/1995

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

138

Nguyễn Đức Linh

06/05/1995

Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

139

Hồ Hồng Sơn

06/06/1991

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

140

Nguyễn Minh Hải

10/09/2000

Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

100.000.000

141

Nguyễn Thế Dương

18/09/1991

Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

142

Trần Thanh Tuyền

14/11/1987

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

143

Trương Hoài Ân

29/05/1993

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

144

Hồ Ngọc Hoàng Phong

03/06/1993

Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

145

Võ Minh Anh

14/03/1998

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

146

Bùi Văn Lâm

13/01/1997

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

147

Đỗ Phi Thòn

01/01/2000

Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện U Minh, Cà Mau

100.000.000

148

Nguyễn Hữu Thành

19/05/1990

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

149

Nguyễn Văn Sơn

06/10/1989

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

150

Chu Ngọc Lâm

07/07/1992

Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

151

Lê Duy Cường

03/05/1995

Trung Xuân, Quan Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

152

Nguyễn Ngọc Thông

10/08/1987

Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

153

Nguyễn Văn Ngôn

12/07/1989

Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

154

Phí Văn Hiệp

16/07/1994

Yến Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

155

Trần Thị Thu Huyền

10/09/1991

Thuận Lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

100.000.000

156

Vi Văn Hiếu

25/05/1995

Giáo Liêm, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

157

Lã Văn Luân

11/06/1990

Long Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

158

Nguyễn Văn Tuấn

25/01/1997

Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Giang Thành, Kiên Giang

100.000.000

159

Vũ Văn Hòa

10/03/2000

Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

160

Nguyễn Thị Vân

19/05/1991

Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước