Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 986 /TTLĐNN,TCKT ngày 29 / 11 / 2023 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Anh Đức

01/05/1990

Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

2

Võ Duy Lưu

04/01/1983

Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

3

Võ Xuân Linh

10/02/1990

Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

4

Thiều Quang Thủy

15/09/1984

Hợp Minh, TP Yên Bái, Yên Bái

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

100.000.000

5

Nguyễn Xuân Cường

18/07/1989

Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

6

Phạm Văn Thắng

05/03/1994

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

7

Lê Viết Dũng

16/06/1995

IaVê , Chư Prông, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chư Prông, Gia Lai

100.000.000

8

Nguyễn Văn Lành

18/07/1990

Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

9

Nguyễn Ngọc Dưỡng

30/07/1987

Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

100.000.000

10

Hoàng Văn Sinh

03/12/1986

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

11

Đỗ Quốc Thắng

12/12/1984

Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

12

Lê Xuân Tuấn

09/11/1998

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hoá

100.000.000

13

Nguyễn Trường Giang

20/09/1982

Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa

PGD NHCSXH huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

100.000.000

14

Hoàng Lan Anh

20/09/1992

Yên Kỳ, Hạ Hoà, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

100.000.000

15

Tào Tiến Đạt

06/09/1997

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hoá

100.000.000

16

Lê Huy Hoàng

03/02/1993

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hoá

100.000.000

17

Nguyễn Văn Nam

03/09/1990

Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh

PGD NHCSXH TX Từ Sơn, Bắc Ninh

100.000.000

18

Nguyễn Thắng Trường

22/05/1998

Định Liên, Yên Định, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hoá

100.000.000

19

Luyện Thành Tài

16/06/1990

Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Định Quán, Đồng Nai

100.000.000

20

Hà Trung Hiếu

23/06/1983

Hợp Minh, TP Yên Bái, Yên Bái

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

100.000.000

21

Phùng Văn Long

12/01/1989

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

22

Lê Văn Hiếu

08/01/1984

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hoá

100.000.000

23

Nguyễn Thị Trà Giang

12/06/1997

Vinh Phú, Phù Vang, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phù Vang, Thừa Thiên Huế

100.000.000

24

Đào Trọng Lộc

08/08/1996

Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

25

Nguyễn Đình Dũng

16/08/1990

Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

26

Mai Văn Hiệp

10/02/1997

Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

27

Võ Đình Quế

21/03/1995

Ea Kpam, Cư M’gar, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư M’gar, Đắk Lắk

100.000.000

28

Lê Văn Thái

11/05/1984

Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

100.000.000

29

Nguyễn Hữu Dũng

06/03/1989

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

30

Nguyễn Thị Kim Ngân

06/09/2000

Tam An, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

31

Quách Văn Thinh

27/10/1985

Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

32

Phùng Xuân Trường

21/08/1996

Thái Long, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

100.000.000

33

Nguyễn Hữu Huy

15/03/1989

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

34

Phạm Xuân Hiếu

19/05/1995

Trung Ý, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

35

Phùng Văn Kông

03/01/1991

Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

36

Lê Thanh Hiếu

04/09/1983

Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

37

Nguyễn Anh Tiến

30/09/1990

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

100.000.000

38

Lê Viết Tân

18/01/1990

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

39

Giáp Huy Hùng

23/09/1987

Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

40

Trần Thị Hoài Thương

25/12/1995

Hương Mĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

100.000.000

41

Đỗ Quang Liêm

05/10/1986

Bình Bộ, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

42

Cao Văn Công

20/07/1990

Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

43

Nghiêm Tú Trinh

13/09/1991

Phường 11, Quận 3, TPHCM

PGD NHCSXH quận Tân Bình và quận 3, TPHCM

100.000.000

44

Lê Duy An

15/09/1982

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

45

Vũ Duy Định

05/06/1991

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

46

Vũ Ba Duy

15/12/1988

Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

100.000.000

47

Vương Xuân Chiến

19/06/1998

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

48

Ngụy Đình Khoa

14/07/1981

Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

49

Lê Văn Sỹ

28/02/1993

Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bát Xát, Lào Cai

100.000.000

50

Phạm Huy Khương

30/12/1987

Nam Trung , Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

51

Võ Thị Thúy

20/10/1997

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

52

Hoàng Thanh Hà

21/01/1986

Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

53

Bùi Huy Linh

24/11/1996

Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

54

Lê Hữu Đạt

22/12/1999

Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

100.000.000

55

Nguyễn Huy Đại

07/04/1992

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

56

Nguyễn Tất Thành

28/04/1994

Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

57

Nguyễn Hồng Nam

06/12/1991

Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

58

Lê Văn Hải

05/04/1989

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

59

Lương Thị Thúy

06/10/1991

Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

60

Trần Trọng Hỷ

15/07/1986

Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

61

Bùi Anh Sơn

20/02/1989

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

62

Nguyễn Tiến Dũng

01/03/1985

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

63

Nguyễn Thế Anh

30/03/1992

Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

64

Cao Trung Kiên

22/12/1986

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

65

Đào Văn Hùng

11/11/1980

Vũ Đông, TP Thái Bình, Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

66

Phạm Ngọc Tụ

20/07/1984

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

67

Phạm Văn Tăng

10/05/1990

Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

68

Phạm Văn Tưởng

04/05/1985

Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000.000

69

Chu Văn Tài

24/07/1988

Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

100.000.000

70

Nguyễn Văn Đạt

13/11/1995

Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

71

Mai Văn Hoàng

05/03/1985

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

72

Giàng A Sáng

06/03/1998

Tìa Dình, Điện Biên Đông, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

100.000.000

73

Lê Văn Cường

06/08/1989

Cẩm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

74

Trần Việt Anh

20/06/1994

H’Neng, Đak Đoa, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đak Đoa, Gia Lai

100.000.000

75

Nguyễn Hữu Hồng

30/05/1990

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

76

Hoàng Văn Minh

16/06/1992

Pa Khoá, Sìn Hồ, Lai Châu

PGD NHCSXH huyện Sìn Hồ, Lai Châu

100.000.000

77

Phạm Văn Tự

24/06/1984

Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

78

Lưu Đức Phong

17/12/1989

Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

79

Đặng Văn Mạnh

28/01/1997

TT Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

80

Trần Tất Thành

20/08/1983

Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

81

Nguyễn Quí Ân

22/01/1983

Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội

100.000.000Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác