Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 963 /TTLĐNN,TCKT ngày 22 / 11 / 2023 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phạm Văn Huy

20/11/1997

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

2

Mai Văn Phụng

15/12/1997

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

3

Lê Đình Thắng

20/05/1986

Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

4

Hoàng Ngọc Đuyền

03/06/1984

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

5

Phùng Văn Long

26/08/1989

Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

6

Trần Ngọc Ánh

25/09/1999

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

7

Tạ Văn An

14/03/1993

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

8

Phạm Trọng Tú

14/11/1993

Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

9

Phạm Đình Việt

21/04/1994

Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

100.000.000

10

Nguyễn Đăng Quý

20/08/1991

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

11

Phạm Minh Quang

17/07/1997

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

12

Nguyễn Hữu Khánh

02/09/1996

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Văn Hoàng

18/04/1998

Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

14

Nguyễn Văn Thoại

19/06/1996

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

15

Vũ Khắc Đức

17/06/1991

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

16

Vũ Văn Quyền

11/06/1990

Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

17

Nguyễn Tiến Dũng

01/11/1997

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

18

Trần Văn Anh

04/08/1995

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

19

Phí Công Tính

22/09/1993

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

20

Nguyễn Văn Hùng

09/01/1986

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

21

Nguyễn Thiện Đức

25/08/1995

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

22

Phan Văn Khôi

22/05/1993

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

23

Vũ Xuân Hùng

28/02/1999

Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

24

Nguyễn Văn Khoa

01/07/1988

Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

25

Lê Thị Mỹ

11/11/1997

Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

26

Nguyễn Trường Sinh

15/01/1991

Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

27

Đào Quang Lượng

16/11/1987

Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

28

Thiều Đình Tân

20/08/1998

Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

29

Lê Văn Khánh

19/01/1988

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên, Hà Nam

100.000.000

30

Lê Huy Hiếu

25/12/1986

Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

31

Hoàng Văn Việt

24/06/1992

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

32

Đỗ Huy Hoàng

02/11/1989

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

33

Lê Văn Đông

26/06/1997

Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

34

Thái Khắc Tuấn

24/09/1994

Đông Hiếu, TX Thái Hoà, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hoà, Nghệ An

100.000.000

35

Nguyễn Văn Ninh

10/02/1987

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

36

Vũ Đình Thiệu

20/11/1997

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

37

Nguyễn Văn Việt

13/04/1997

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

38

Trương Hồng Ngọc

02/06/1989

Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

39

Nguyễn Xuân Hoàng

15/04/1994

Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

40

Trần Thọ Thả

12/07/1985

Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

41

Phạm Văn Cương

06/03/1992

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

42

Phạm Văn Hoàng

10/09/1989

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

43

Trần Tử Hoàng

28/08/1994

Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

44

Nguyễn Ngọc Sơn

24/06/1996

Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác