Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 952 /TTLĐNN,TCKT ngày 20 / 11 / 2023 )STT

Mã VN

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

VN02018004873

Đinh Quốc Toản

02/09/1998

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

2

VN02018005729

Nguyễn Xuân Dũng

01/03/1998

Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

3

VN02017003838

Lê Quốc Anh

29/01/1996

Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

4

VN02017003734

Đặng Quang Huy

02/04/1998

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

5

VN02017002395

Nguyễn Nam Tây

26/03/1993

Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Thốt Nốt, Cần Thơ

100.000.000

6

VN02017003433

Nguyễn Bá Quyết

18/05/1996

Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

7

VN02017002871

Trần Văn Anh

11/06/1990

Quang Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

8

VN02017003327

Nguyễn Tú

04/04/1986

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

9

VN02017003690

Chu Ngọc Thái

21/10/1997

Lâm Xa, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

10

VN02017002900

Nguyễn Hải Minh

19/08/1992

Tân An Hội, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

11

VN02017002668

Nguyễn Viết Toán

20/10/1983

TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

12

VN02017002387

Bùi Cao Việt

03/03/1983

Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100.000.000

13

VN02017002524

Nguyễn Văn Bắc

27/06/1992

Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

14

VN02017004209

Đào Công Hào

20/10/1986

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

15

VN02017004249

Nguyễn Đình Vinh

16/02/1996

TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, Thái Nguyên

100.000.000

16

VN02017002561

Trần Văn Hòa

09/05/1990

Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

17

VN02017004229

Trương Đình Hội

20/08/1997

Nam Tiến, TX Phổ Yên, Thái Nguyên

PGD NHCSXH TX Phổ Yên, Thái Nguyên

100.000.000

18

VN02017002581

Phạm Bá Điền

16/03/1992

Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

19

VN02017003684

Phạm Công Vinh

10/06/1993

Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

20

VN02017002272

Trần Văn Chung

12/10/1988

Tứ Hạ, TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế

100.000.000

21

VN02016006472

Trần Thị Phương

29/08/1997

Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

22

VN02017002512

Trần Thị Oanh

19/03/1998

Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

100.000.000

23

VN02017003653

Hoàng Công Việt

20/11/1988

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

24

VN02017003969

Phùng Văn Phương

23/04/1995

Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

25

VN02017003441

Vũ Hữu Nhì

15/06/1987

Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

26

VN02017004019

Trịnh Văn Khánh

05/02/1987

Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

27

VN02017002461

Bùi Văn Nam

29/01/1998

Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

28

VN02017002481

Trần Đình Mạnh

11/08/1995

Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

29

VN02017004321

Đinh Văn Đức

30/07/1995

Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

30

VN02017003541

Đỗ Xuân Lực

17/07/1997

TT Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

31

VN02017003672

Nguyễn Đức Thịnh

04/11/1981

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

32

VN02017004082

Nguyễn Văn Tùng

18/12/1996

Đông Vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

33

VN02017002394

Nguyễn Thành Tuyên

18/12/1984

Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100.000.000

34

VN02017002373

Trần Công Tuấn

07/11/1995

Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

35

VN02017003533

Tạ Văn Thắng

22/03/1994

Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

36

VN02016007646

Võ Thị Liên

12/09/1991

Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam

PGD NHCSXH TX Điện Bàn, Quảng Nam

100.000.000

37

VN02017003867

Hoàng Văn Vương

14/07/1992

Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

38

VN02018007350

Hoàng Minh Phúc

22/07/1994

Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

39

VN02018003062

Hoàng Minh Dương

13/03/1998

Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn, Quảng Nam

100.000.000

40

VN02017004189

Trần Văn Lực

01/10/1998

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

41

VN02017004055

Nguyễn Văn Quang

01/01/1991

Nam Viêm, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

100.000.000

42

VN02017003791

Lê Văn Minh

15/05/1990

Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

43

VN02017003141

Nguyễn Danh Thành

20/07/1998

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

44

VN02017004108

Lê Xuân Huy

10/07/1992

Cẩm Phú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

45

VN02017004136

Lê Ngọc Quỳnh

17/06/1992

Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

46

VN02017003992

Nguyễn Đăng Thành

06/08/1995

Đông Vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

47

VN02017004244

Khúc Văn Trang

22/08/1990

Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

100.000.000

48

VN02017003989

Nguyễn Văn Tuân

04/12/1982

Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

49

VN02017002635

Hoàng Mạnh Cường

10/04/1993

Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

50

VN02017003055

Nguyễn Phú Lợi

01/01/1998

Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

100.000.000

51

VN02017002308

Tạ Quang Hùng

05/06/1992

Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

52

VN02017002887

Trần Văn Toản

25/10/1980

Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

53

VN02017003566

Nguyễn Thành Luân

18/04/1989

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

54

VN02017004037

Nguyễn Văn Sơn

28/12/1997

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

55

VN02017004144

Nguyễn Văn Hưởng

22/02/1988

Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

56

VN02017003764

Đỗ Minh Chi

16/09/1993

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

57

VN02017003864

Nguyễn Văn Cường

30/05/1991

Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

58

VN02017002604

Dư Xuân Linh

18/09/1986

Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

59

VN02017003091

Lê Trung Hiếu

09/09/1995

Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

60

VN02017002647

Nguyễn Quang Huy

02/09/1991

Tây Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

61

VN02017003584

Thân Trường Sơn

11/08/1998

Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

62

VN02017002915

Trần Đình Vững

10/02/1994

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

63

VN02017003795

Trịnh Đình Mạnh

10/05/1991

Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

64

VN02016006391

Nguyễn Thị Dịu

08/06/1988

Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

65

VN02017004290

Nguyễn Văn Đạt

04/03/1996

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

66

VN02017002694

Nguyễn Văn Quyền

02/10/1998

Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

67

VN02017003885

Bùi Xuân Tùng

26/07/1985

Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

68

VN02017003015

Nguyễn Tiến Đạt

16/02/1989

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

69

VN02017003745

Lều Văn Long

18/12/1996

Liên Phương, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

70

VN02017003694

Lê Văn Cường

03/05/1992

Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

71

VN02017003834

Nguyễn Văn Đạt

20/12/1991

Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

72

VN02017003966

Phạm Văn Hiếu

10/10/1990

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

73

VN02017003229

Văn Huy Hải

20/12/1989

Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

74

VN02017002400

Nguyễn Thị Tâm

15/08/1994

TT Đức An, Đắk Song, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Song, Đắk Nông

100.000.000

75

VN02017003817

Lê Văn Lượng

28/07/1991

Hoằng Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

76

VN02017003588

Hoàng Danh Hải

08/10/1990

Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

100.000.000

77

VN02017002993

Nguyễn Văn Hợp

20/02/1985

Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

78

VN02017002439

Trần Thị Liên

10/10/1998

Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn, Quảng Nam

100.000.000

79

VN02017002963

Phạm Hùng Phái

06/08/1985

Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

100.000.000

80

VN02017002765

Phan Văn Ánh

16/12/1988

Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

81

VN02017003929

Tô Trường Sinh

16/11/1990

Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

82

VN02017002822

Đồng Văn Linh Tâm

15/07/1993

Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Bình Đại, Bến Tre

100.000.000

83

VN02017004263

Bùi Văn Khánh

10/08/1992

Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

84

VN02017004017

Hoàng Đình Tùng

05/11/1989

Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

85

VN02017002610

Hồ Anh Dũng

27/04/1993

TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

86

VN02017002678

Nguyễn Phan Hai

12/06/1994

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

87

VN02017002718

Nguyễn Ngọc Hai

24/11/1993

Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

88

VN02017003302

Mai Văn Phúc

08/11/1997

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

89

VN02017002739

Nguyễn Xuân Hoàng

15/06/1997

Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

90

VN02017001139

Trần Quang Đạt

10/08/1985

Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

91

VN02017003013

Lê Trọng Thắng

06/01/1986

Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác