Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 964 /TTLĐNN,TCKT ngày 22 / 11 / 2023 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Bùi Phi Hùng

02/04/1997

Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

2

Nguyễn Văn Thái

11/09/1984

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

3

Kiều Thị Thu Trang

12/06/1999

Đội Bình, Ứng Hòa, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội

100.000.000

4

Nguyễn Xuân Tài

14/10/1993

Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

5

Nguyễn Đăng Khoa

20/06/1986

Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định

100.000.000

6

Hoàng Nhật Huy

25/12/1998

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

7

Nguyễn Văn Tiến

07/06/1992

Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

8

Lê Bá Nam

12/10/1987

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

9

Nguyễn Văn Quyết

29/01/2000

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

10

Đỗ Anh Tuấn

21/11/1992

Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác