Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 18/5/2022

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phùng Văn Đại

26-08-1989

Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

2

Lê Văn Tân

03-01-1991

Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

3

Nguyễn Đăng Quang

30-09-1989

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

4

Trần Văn Khoa

10-02-1988

Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

5

Đàm Đức Minh

12-04-1985

Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Lê Chân, Hải Phòng

100.000.000

6

Hà Ngọc Sơn

11-12-1977

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

7

Hoàng Văn Tiến

23-04-1989

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

8

Trần Đăng Trung

26-01-1991

Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

9

Hoàng Văn Hải

26-12-1988

Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

10

Trần Trung Hảo

15-04-1990

Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

100.000.000

11

Nguyễn Văn Cầm

11-09-1988

Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

12

Vũ Khắc Hùng

17-01-1986

Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Ngọc Tuấn

15-04-1984

Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

14

Nguyễn Hữu Khánh

04-11-1988

Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

15

Phạm Hùng

17-12-1989

Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

16

Lê Mạnh Hùng

16-01-1985

Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

17

Vũ Đức Hạnh

08-04-1981

Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

18

Trần Văn Phúc

27-08-1989

Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

19

Dương Văn Bình

10-05-1987

Nghi Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

20

Phạm Văn Tùng

19-05-1988

Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

21

Mai Thị Tuyết Phan

01-11-1988

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

22

Trần Văn Thắm

10-05-1986

Vũ Xá, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

23

Nguyễn Văn Ven

16-06-1989

Yên Cường, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

24

Nguyễn Đình Phương

16-03-1991

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

25

Lê Đình Hiếu

26-09-1986

Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

26

Võ Công Lý

03-12-1985

Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Bến Tre

100.000.000

27

Lê Ngọc Tường Huy

25-11-1989

Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu

PGD NHCSXH TX Giá Rai, Bạc Liêu

100.000.000

28

Nguyễn Anh Tuấn

20-04-1986

Vĩnh Kim, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

29

Bùi Văn Trang

16-02-1987

Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

30

Phùng Văn Bình

14-11-1984

Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

100.000.000

31

Nguyễn Thị Hồng

18-12-1992

Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

32

Nguyễn Văn Minh

01-10-1984

Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

100.000.000

33

Phạm Văn Minh

10-05-1989

Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

34

Lương Văn Duy

03-08-1989

Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên, Hà Nam

100.000.000

35

Phạm Văn Hưng

09-08-1990

Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

36

Nguyễn Thị Dung

15-07-1988

Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

37

Hoàng Minh Hạnh

24-04-1985

Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

38

Nguyễn Văn Hà

15-09-1985

Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

39

Vũ Văn Bể

22-09-1988

Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

40

Nguyễn Văn Huy

22-09-1988

Cẩm Ninh, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

41

Nguyễn Trọng Diễn

16-12-1989

Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

42

Lưu Đình Thượng

13-06-1977

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

43

Hà Văn Tuấn

30-12-1986

Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

44

Hoàng Văn Hợp

05-03-1984

Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Văn Linh

25-01-1986

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

46

Triệu Huy Hoàng

09-02-1986

Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

100.000.000

47

Đỗ Thị Hằng

02-08-1989

Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

100.000.000

48

Lưu Trọng Dũng

28-09-1992

Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

100.000.000

49

Lê Đăng Thỏa

06-05-1989

Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

50

Trần Văn Phúc

24-05-1990

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

51

Đỗ Văn Chính

08-08-1996

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

52

Vũ Thị Vân

07-04-1989

Bá Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên

PGD NHCSXH TP Sông Công, Thái Nguyên

100.000.000

53

Chu Văn Hân

29-11-1987

thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

54

Đặng Văn Tuấn

28-02-1996

Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

55

Hồ Văn Doan

15-02-1992

Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

56

Đỗ Huy Hoàn

10-12-1983

Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

57

Lê Lương Tuyền

22-11-1987

Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

58

Hoàng Ngọc Chuyến

16-03-1989

Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Văn Chấn, Yên Bái

100.000.000

59

Đặng Nhật Nam

20-06-1985

Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Dương

100.000.000

60

Nguyễn Hữu Cường

10-04-1987

Tân Thành, Bù Đốp, Bình Phước

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

100.000.000

61

Trần Văn Huân

27-09-1995

Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

62

Nguyễn Danh Tuệ

19-04-1982

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

63

Trần Văn Quyết

29-03-1990

Thạch Lập, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

100.000.000

64

Trần Khắc Bình

04-08-1974

Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

65

Trần Văn Thìn

14-08-1988

Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

66

Bùi Ngọc Cảnh

15-03-1996

Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

67

Nguyễn Văn Lực

14-04-1991

An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

68

Trần Công Cảnh

08-11-1985

Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, Quảng Nam

100.000.000

69

Nguyễn Đức Khang

24-07-1988

Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

70

Ngô Viết Tùng

04-06-1988

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

71

Nguyễn Hùng Cường

14-03-1988

Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

72

Lê Nguyên Hoàng

13-09-1993

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

73

Trần Đình Thuyết

21-04-1995

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

74

Nguyễn Văn Luyện

04-03-1987

Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

75

Nguyễn Văn Dũng

15-08-1992

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

76

Phan Tiến Hải

06-07-1989

Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

77

Nguyễn Minh Đức

05-07-1991

Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

78

Nguyễn Văn Năng

09-04-1983

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

79

Phan Tiến Nhâm

10-01-1983

Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100.000.000

80

Lê Anh Dũng

16-11-1992

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

81

Đặng Văn Quỳnh

15-07-1987

Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

82

Lương Văn Lâm

22-12-1984

Cẩm Quý, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

100.000.000

83

Nguyễn Trung Đức

11-10-1993

Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Đà Bắc, Hòa Bình

100.000.000

84

Nguyễn Dắt Duyên

14-02-1990

Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

PGD NHCSXH huyện Cái Bè, Tiền Giang

100.000.000

85

Tăng Bá Tùng

11-11-1991

Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

86

Cao Minh Hạnh

10-05-1982

Yên Khang, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

87

Bùi Văn Vượng

20-07-1986

Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

88

Nguyễn Văn Hướng

26-10-1996

Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội

100.000.000

89

Lê Minh

02-10-1979

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

90

Ngô Trung Kiên

17-02-1983

Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Bến Tre

100.000.000

91

Trần Thị Kiều Phương

10-07-1987

Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

92

Hắc Thị Thùy

23-04-1993

Thắng Lợi, Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

93

Nguyễn Thị Kim Hằng

23-03-1998

Giai Xuân, Phong Điền, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Phong Điền, Cần Thơ

100.000.000

94

Nguyễn Tiến Tuấn

29-07-1988

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

95

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

08-08-1996

Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Định Quán, Đồng Nai

100.000.000

96

Trịnh Quốc Long

16-03-1993

Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mê Linh, Hà Nội

100.000.000

97

Phan Hồng Quân

18-05-1987

Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

98

Phạm Thanh Tú

08-03-1989

Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long An

PGD NHCSXH huyện Thủ Thừa, Long An

100.000.000

99

Ngô Thị Loan

21-01-1993

Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

100

Lê Văn Trọng

29-09-1987

Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

101

Nguyễn Hoàng Vũ

14-02-1987

Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

102

Đỗ Văn Dạng

02-07-1987

Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Phước Long, Bạc Liêu

100.000.000

103

Lê Tấn Vũ

08-07-1997

Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

104

Nguyễn Bá Dũng

22-04-1994

Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

105

Lý Xuân Vương

12-04-1995

Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

106

Phan Văn Kiên

20-08-1986

Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

107

Hoàng Anh Đức

17-07-1998

Ia Krêl, Đức Cơ, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đức Cơ, Gia Lai

100.000.000

108

Nguyễn Kim Cường

12-07-1998

Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Trảng Bom, Đồng Nai

100.000.000

109

Nguyễn Văn Thanh

09-05-1989

Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

110

Nguyễn Văn Bính

23-02-1997

Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

111

Nguyễn Văn Cường

04-05-1993

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

112

Hoàng Đức Quảng

18-10-1997

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

113

Trần Khắc Thủy

02-06-1990

Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, TT Huế

100.000.000

114

Trần Xuân Dương

21-11-1992

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

115

Lê Hồng Vương

20-05-1985

Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước