Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Trọng Đàn

30/03/1984

Hồ sơ đủ

2

Bao Văn Vũ

02/05/1987

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

3

Bùi Quang Thể

01/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

4

Bùi Thị Kim Hương

29/11/1982

Hồ sơ đủ

5

Bùi Thị Thùy Diễm

19/05/1987

Hồ sơ đủ

6

Cao Văn Duy

01/08/1992

Hồ sơ đủ

7

Chu Bá Hạnh

10/04/1986

Hồ sơ đủ

8

Dương Minh Thành

03/07/1987

Hồ sơ đủ

9

dương quốc hải

09/01/1988

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

10

Đàm Thị Thúy Hương

01/06/1996

Hồ sơ đủ

11

Đàm Văn Anh

27/07/1993

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

12

Đặng Đức Toàn

02/08/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

13

Đặng Quang Nga

06/05/1987

hồ sơ đủ

14

Đặng Văn Hào

12/06/1982

Hồ sơ đủ

15

Điền Văn Mẫn

11/11/1990

Bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

16

Đỗ Minh Mão

13/04/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

17

Đỗ Thị Thủy

09/04/1988

Hồ sơ đủ

18

Đỗ Văn Thứ

20/09/1986

Hồ sơ đủ

19

Đồng Văn Phương

11/01/1985

Hồ sơ đủ

20

Hoàng Thị Xuyến

01/02/1990

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Văn Lựu

20/10/1983

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

22

lê đình thắng

16/05/1979

Hồ sơ đủ

23

Lê Đức Thiện

21/04/1986

Hồ sơ đủ

24

Lê Quang Dương

26/12/1990

Hồ sơ đủ

25

Lê Quang Nam

10/12/1976

Hồ sơ đủ

26

Lê Tiến Dũng

15/12/1977

Hồ sơ đủ

27

Lê Thị Dung

08/12/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

28

Lê Thị Ngân

25/05/1987

Hồ sơ đủ

29

Lê Văn Tùng

03/10/1988

Hồ sơ đủ

30

Lê Văn Trung

25/12/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

31

Lê Văn Trường

08/08/1987

Hồ sơ đủ

32

Lê Việt Bách

07/07/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

33

Lê Xuân Khiết

31/10/1984

Hồ sơ đủ

34

Mai Văn Thuận

09/04/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

35

Ngân Văn Phòng

02/06/1989

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn bá Quân

10/11/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

37

Nguyễn Công Hoan

10/09/1983

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Chí Công

18/06/2000

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Chính Phong

02/05/1985

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Danh Lương

27/03/1983

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Đan Hải

01/11/1991

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

42

Nguyễn Đình Phan

03/09/1987

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Đức Mạnh

07/05/1991

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

44

Nguyễn Đức Nhâm

09/11/1992

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Hiệp

20/11/1996

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

46

Nguyễn Hữu Tuấn

01/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình lý do gia hạn cư trú

47

nguyễn ngọc quế

19/05/1977

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Ngọc Trai

27/01/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

49

Nguyễn Như Tặng

03/02/1987

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Phương Hồng Hạnh

27/03/1990

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Quốc Thuần

27/05/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.go.vn

52

Nguyễn Tiến Duẩn

15/09/1990

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Tiến Triển

26/06/1987

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Thành Triển

03/08/1986

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Thị Hiền

06/02/1985

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Thị Quy

13/11/1985


57

Nguyễn Thị Vũ Hương

15/12/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

58

Nguyễn Văn Bằng

01/12/1980

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

59

Nguyễn văn Cường

25/06/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

60

Nguyễn Văn Hùng

15/12/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

61

Nguyễn Văn Kha

20/02/1991

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Văn Nhàn

12/06/1991

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Văn Quân

02/10/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú bản gốc

64

Nguyễn Văn Thêm

08/10/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

65

Nguyễn Văn Trường

05/08/1988

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Viết Hùng

18/01/1988

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Viết Thanh

02/08/1986

Bổ sung đơn với thông tin của người lao động

68

Nguyễn Xuân Viên

01/01/1982

Hồ sơ đủ

69

Phạm Đăng Hùng

12/09/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

70

Phạm Đình Khiêm

16/06/1984

Hồ sơ đủ

71

Phạm Đức Luân

15/05/1986

Hồ sơ đủ

72

Phạm Thanh Tùng

19/12/1985

Hồ sơ đủ

73

Phạm Thị Hoài

01/05/1988

Hồ sơ đủ

74

Phạm Văn Chung

26/08/1985

Hồ sơ đủ

75

Phạm Văn Quân

10/10/1987

Hồ sơ đủ

76

Phạm Văn Quyết

20/04/1982

Hồ sơ đủ

77

Phan Fren

26/09/1989

Hồ sơ đủ

78

Phan Tiến Thịnh

21/10/1992

Hồ sơ đủ

79

Phan Thanh Cương

26/09/1983

Hồ sơ đủ

80

Phan Văn Hiển

06/10/1989

Hồ sơ đủ

81

Phan Văn Tuấn

08/09/1994

Hồ sơ đủ

82

Quách Văn Nam

03/08/1988

Hồ sơ đủ

83

Tạ Quốc Tuyến

13/09/1987

Hồ sơ đủ

84

Tạ Văn Tùng

05/10/1991

Hồ sơ đủ

85

Tô Đức Chí

11/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

86

Từ Anh Đức

30/03/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

87

Thạch Thị Hồng Hà

05/09/1988

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

88

Trần Khắc Thọ

07/12/1986

Hồ sơ đủ

89

Trần Mạnh Hiếu

28/07/1989

Hồ sơ đủ

90

Trần Thành Duy

07/01/1990

Hồ sơ đủ

91

Trần Văn Cường

03/01/1990

Hồ sơ đủ

92

Trần Văn hậu

22/04/1988

Hồ sơ đủ

93

Trần Văn Huệ

22/12/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

94

Trần Văn Linh

03/09/1985

Hồ sơ đủ

95

Trần Văn Luân

27/08/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

96

Trần Văn Minh

08/10/1984

Hồ sơ đủ

97

Trần Văn Quân

17/11/1987

Hồ sơ đủ

98

Trần Văn Thạo

10/01/1983

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

99

Trần Viết Quyến

27/12/1987

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

100

Trần Viết Trung

30/03/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

101

Trịnh Văn Chiến

25/01/1977

Hồ sơ đủ

102

Trịnh Văn Phúc

23/07/1985

Hồ sơ đủ

103

Trịnh Xuân Giang

17/06/1982

Bổ sung photo chứng thực rõ các dấu trong hộ chiếu

104

Trịnh Xuân Yên

22/12/1989

Hồ sơ đủ

105

Võ Tố Ni

01/11/1986

Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

106

Vũ Ngọc Tuấn

05/06/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

107

Vũ Trường Tam

06/01/1985

Hồ sơ đủ

108

Vũ Văn Cầu

10/09/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

109

Vũ Văn Cường

02/04/1990

Hồ sơ đủ

110

Vương Đắc Khải

21/07/1997

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 12/05/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước