Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Thế Đăng

10/12/1982

Hồ sơ đủ

2

Bùi Văn Dương

07/01/1989

Hồ sơ đủ

3

Bùi Văn Mạnh

10/06/1992

Hồ sơ đủ

4

Dương Công Pháp

31/03/1989

Hồ sơ đủ

5

Dương Đức Vĩ

20/10/1992

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

6

Đào Đình Bình

18/11/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

7

Đào Văn Hậu

06/06/1985

đề nghị làm lại đơn rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt)

8

Đặng Thị Hồi

13/05/1989

Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

9

Đinh Sĩ Minh

02/09/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

10

Đoàn Ngọc Lưu

20/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

11

Đỗ Hoàng Nam

13/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

12

Đồng Văn Trường

17/12/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

13

Hoàng Bá Sơn

28/12/1991

Hồ sơ đủ

14

Hoàng Đức Phúc

21/09/1988

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

15

Hoàng Nghĩa Hiếu

10/10/1986

Hồ sơ đủ

16

Hoàng Ngọc Thân

27/02/1992

Hồ sơ đủ

17

Hoàng Pháo

15/05/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

18

Hoàng Văn Hùng

06/07/1985

Hồ sơ đủ

19

Hoàng Văn Hùng

19/09/1980

Bổ sung hộ chiếu gốc

20

Hoàng Văn Phong

17/01/1990

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Văn Quỳnh

20/06/1988

Hồ sơ đủ

22

Huỳnh Quốc Trí

10/11/1985

Hồ sơ đủ

23

Lê Hồng Quân

09/08/1990

Hồ sơ đủ

24

Lê Huy Hoàng

27/12/1987

Hồ sơ đủ

25

Lê Minh Tân

17/08/1984

Hồ sơ đủ

26

Lê Quang Đức

08/07/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

27

Lê Thị Hiền

02/08/1980

Hồ sơ đủ

28

Lê Trần Hóa

06/08/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

29

Lê Văn Hải

11/05/1986

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu và bổ sung số điện thoại liên hệ tại Việt Nam

30

Lê Văn Khánh Hòa

06/04/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

31

Lương Hồ Vũ

07/11/1983

Hồ sơ đủ

32

Lưu Quang Sáng

24/07/1982

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

33

Lý Thái Đại

20/10/1989

Hồ sơ đủ

34

Mai Văn Chiến

31/12/1992

Hồ sơ đủ

35

Mai Văn Tình

03/12/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

36

Ngô Thị Lan Hương

02/03/1991

Hồ sơ đủ

37

Ngô Văn Tài

05/01/1998

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

38

Nguyễn Bá Phước

19/09/1986

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Công Ước

03/05/1989

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Doãn Hiện

29/06/1976

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Đình Lợi

19/10/1987

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Đức Trung

15/10/1989

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Gia Ban

10/10/1987

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

44

Nguyễn Hoàng Toán

06/10/1994

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

45

Nguyễn Hoàng Tuyến

20/09/1990

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Hồng Xuân

04/09/1987

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Hữu Diệp

15/11/1985

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Hữu Quảng

29/09/1987

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Khắc Tiệp

10/01/1994

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Minh Hậu

23/07/1983

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Minh Sang

22/07/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

52

Nguyễn Ngọc Tú

24/09/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc và dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

53

Nguyễn Tiến Mạnh

29/10/1996

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Thái Sơn

15/12/1992

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Thanh Hà

15/05/1988

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Thành Tâm

02/01/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc

57

Nguyễn Thành Tùng

24/11/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

58

Nguyễn Thị Huyền

28/05/1990

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Thị Huyên

22/01/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

60

Nguyễn Thị Tính

08/02/1990

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Trọng Đức

09/03/1993

Bổ sung đơn có xác nhận của UBND xã/phường; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

62

Nguyễn Trọng Kỷ

20/03/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

63

Nguyễn Văn Bằng

10/10/1982

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Văn Cường

15/02/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

65

Nguyễn Văn Danh

07/04/1985

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Dụng

16/01/1989

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Văn Đoàn

10/08/1985

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn văn Hào

26/04/1985

Hồ sơ đủ

69

NGUYỄN VĂN HÙNG

10/10/1987

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Văn Hùng

18/10/1982

Bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước

71

Nguyễn Văn Huỳnh

30/04/1986

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Văn Long

12/02/1992

Bổ sung photo chứng thực E7 bản gốc

73

Nguyễn Văn Ninh

12/06/1990

Đề nghị làm lại đơn có xác nhận của UBND xã/phường; bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

74

Nguyễn Văn Phẳng

05/09/1979

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Văn Quyết

14/03/1976

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Văn Sáng

05/02/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

77

Nguyễn Văn Sử

06/11/1979

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

78

Nguyễn Văn Tới

26/11/1989

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Văn Tuấn

20/07/1994

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

80

Nguyễn Văn Thực

12/02/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu mới

81

Nguyễn Viết Thiết

05/11/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

82

Nguyễn Xuân Đức

12/01/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

83

Nguyễn Xuân Linh

02/09/1990

Hồ sơ đủ

84

Phạm Công Kiên

15/06/1992

Hồ sơ đủ

85

Phạm Đình Châu

25/02/1985

Hồ sơ đủ

86

Phạm Thanh Bình

04/07/1986

Hồ sơ đủ

87

Phạm Thị Hằng

15/07/1986

Hồ sơ đủ

88

Phạm Văn Bắc

09/03/1972

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

89

Phạm Văn Mạnh

06/04/1991

Hồ sơ đủ

90

Phạm Văn Phúc

27/08/1987

Hồ sơ đủ

91

Phạm Văn Quyền

26/03/1991

Hồ sơ đủ

92

Phan Đức Thiên

04/01/1993

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và photo chứng thực hộ chiếu

93

Phan Văn Hải

13/07/1990

Hồ sơ đủ

94

Phan Văn Tin

17/10/1992

Hồ sơ đủ

95

Tạ Văn Thế

15/12/1986

Hồ sơ đủ

96

Tào Văn Dũng

05/09/1980

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

97

Tống Quang Công

23/06/1990

Hồ sơ đủ

98

Thân Thị Hạnh

26/04/1989

Hồ sơ đủ

99

Trần Đình Dương

20/06/1989

Hồ sơ đủ

100

Trần Hoàng Chiến

10/05/1989

Hồ sơ đủ

101

Trần Hoàng Hữu

20/07/1989

Hồ sơ đủ

102

Trần Hồng Quân

09/11/1992

Hồ sơ đủ

103

Trần Huy Thanh

31/07/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

104

Trần Minh Phước

18/02/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

105

Trần Minh Sơn

15/02/1987

Hồ sơ đủ

106

Trần Thanh Hải

08/11/1987

Hồ sơ đủ

107

Trần Thế Vịnh

17/10/1982

Hồ sơ đủ

108

Trần Thị Thảo Linh

02/06/1996

Hồ sơ đủ

109

Trần Thị Thúy

10/10/1983

Hồ sơ đủ

110

Trần Văn Dũng

02/11/1986

Hồ sơ đủ

111

TRẦN VĂN HIỀN

12/03/1987

Hồ sơ đủ

112

Trần Văn Khánh

06/12/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

113

Trần Văn Khoa

22/09/1988

Bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt)

114

Trần Văn Khôi

05/09/1991

Hồ sơ đủ

115

Trần Vũ Trọng

29/06/1986

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

116

Triệu Quang Việt

04/12/1990

Hồ sơ đủ

117

Trịnh Quốc Chương

08/05/1982

Hồ sơ đủ

118

Trịnh Thị Hương

12/09/1988

Hồ sơ đủ

119

Trương Văn Giang

16/08/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

120

Trương Văn Hùng

02/09/1987

Hồ sơ đủ

121

Võ Hải Phương

02/01/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

122

Võ Thị Diễm My

25/02/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

123

Võ Văn Tiền

01/10/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

124

Vũ Đình Chiến

19/07/1985

Hồ sơ đủ

125

Vũ Văn Minh

15/04/1989

Hồ sơ đủ

126

Vương thị Ngọc Diễm

30/07/1988

Hồ sơ đủ

127

Vương Xuân Đại

19/06/1996

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 24/05/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước