Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 26/4/2022

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Vũ Văn Hưng

23-08-1984

Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh, Hải Dương

100.000.000

2

Vũ Văn Thế

20-11-1988

Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

3

Nguyễn Đức Thọ

29-04-1979

Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

4

Đặng Quốc Hưởng

03-07-1985

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

5

Phạm Hưng

20-07-1984

Bình Chương, Bình Sơn, Quãng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quãng Ngãi

100.000.000

6

Nguyễn Bá Đông

02-05-1986

Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

7

Nguyễn Hoài Phong

10-11-1988

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

8

Nguyễn Xuân Thiệp

02-01-1989

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

9

Nguyễn Hoàng Vũ

14-02-1987

Hưng Phú, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

10

Trương Văn Quỳ

06-04-1984

Đồng Liên, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình, Thái Nguyên

100.000.000

11

Lê Sơn Thịnh

06-01-1989

Bình An, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

12

Phạm Xuân Cường

18-09-1991

Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

13

Phan Hữu Thảo

13-08-1990

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

14

Phùng Thị Hà

08-07-1986

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

15

Đỗ Văn Tuấn

01-02-1985

Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

16

Nguyễn Văn Thông

12-01-1989

Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

17

Hà Văn Bình

18-03-1988

Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

18

Trần Văn Hậu

25-10-1989

Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

19

Trần Kim Định

22-02-1985

Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

20

Nguyễn Bá Hùng

19-09-1978

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

21

Trương Sỹ Chung

08-12-1984

Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước

PGD NHCSXH huyện Đồng Phú, Bình Phước

100.000.000

22

Võ Văn Tiến

25-03-1990

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

23

Đặng Ngọc Phú

04-07-1987

Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

24

Vũ Văn Mạnh

31-10-1982

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

25

Cao Thành Luân

08-08-1985

Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

26

Ngô Văn Chương

04-03-1985

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

27

Hồ Văn Trọng

20-09-1988

Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

28

Hoàng Văn Trúc

05-08-1986

Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

29

Nguyễn Văn Quyến

15-10-1987

Hương Lâm, Hiệp Hoà, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

100.000.000

30

Trần Vĩnh Sinh

01-07-1986

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

31

Nguyễn Ngọc Anh

15-08-1987

Minh Tân, Cẩm Khê, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

100.000.000

32

Tạ Quang Đồng

14-05-1992

Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

33

Nguyễn Quốc Phục

15-05-1985

Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

34

Vũ Quốc Tuân

10-10-1985

Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

35

Nguyễn Đức Anh

19-04-1991

Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mê Linh, Hà Nội

100.000.000

36

Nguyễn Bá Tuấn

05-09-1990

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

37

Lê Thị Hương

02-05-1989

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

38

Lê Khắc Thắng

09-03-1976

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

39

Phạm Văn Thức

17-04-1987

Phương Chiểu, TP Hưng Yên, Hưng Yên

NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

40

Nguyễn Văn Trình

24-05-1989

Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

41

Lương Công Thắng

04-06-1988

Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

42

Nguyễn Thị Bích Hường

06-10-1975

Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

43

Vũ Văn Hoan

12-04-1989

Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

44

Bùi Văn Hảo

10-08-1986

Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Bình

100.000.000

45

Lê Hữu Cường

08-03-1983

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

46

Võ Ngọc Thìn

05-06-1976

Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

47

Trịnh Văn Thành

18-02-1979

Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

48

Nguyễn Hải

03-05-1988

Hương Long, TP Huế, Thừa Thiên - Huế

NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

49

Nguyễn Khắc Sỹ

17-01-1989

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

50

Trịnh Minh Cảnh

01-12-1987

Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

100.000.000

51

Trần Văn Thản

15-07-1987

Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

52

Phan Công Cư

04-04-1983

Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Đại Lộc, Quảng Nam

100.000.000

53

Nguyễn Văn Ninh

02-10-1987

Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

54

Trần Ngọc Dân

03-04-1984

Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

55

Lê Xuân Tâm

25-08-1986

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

56

Nguyễn Ngọc Luyện

12-10-1985

Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

57

Vũ Văn Hiếu

25-10-1986

Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

58

Nguyễn Hồng Duy

16-08-1985

Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

100.000.000

59

Cao Thị Hường

03-05-1991

Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

60

Đỗ Xuân Mạnh

19-04-1989

Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Thanh Liêm, Hà Nam

100.000.000

61

Hoàng Mạnh Hưng

06-07-1986

Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

62

Trương Phi Long

19-08-1987

Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Ia Grai, Gia Lai

100.000.000

63

Nguyễn Đăng Huy

01-07-1987

Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

64

Nguyễn Bá Tiệp

30-08-1988

Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Chí Linh, Hải Dương

100.000.000

65

Lê Thị Hoài Phương

29-08-1991

Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

66

Phạm Ngọc Sơn

06-12-1982

Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

67

Vũ Đình Quế

26-06-1986

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

68

Cao Văn Toàn

30-06-1988

Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

69

Trần Mạnh Dũng

24-08-1989

Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam

NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

70

Nguyễn Văn Tuấn

01-01-1988

Bình Chánh, Châu Phú, An Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Phú, An Giang

100.000.000

71

Lương Sỹ Viện

08-02-1986

Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, Kon Tum

NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

72

Nguyễn Văn Tùng

17-11-1991

Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

73

Nguyễn Văn Thân

12-09-1991

Tân Đức, TP Việt Trì, Phú Thọ

NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

74

Nguyễn Hữu Vang

17-02-1989

Khắc Niệm,TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

75

Nguyễn Văn Hải

01-06-1982

thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

76

Trần Ngọc Liệu

07-07-1987

Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

77

Trịnh Thị Nga

10-07-1992

Thuỵ Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ

NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

78

Nguyễn Thị Thanh Duyên

14-03-1990

Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

79

Võ Đại Sơn

27-07-1981

Thủy Tân, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế

PGD NHCSXH TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

100.000.000

80

Nguyễn Văn Quyết

03-08-1979

Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

81

Nguyễn Trọng Hùng

10-08-1990

Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

82

Trần Thái Hồng

18-01-1981

Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

100.000.000

83

Nguyễn Xuân Tuấn

29-05-1992

Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

84

Đặng Thu Huyền

04-08-1976

Nông Tiến, TP Tuyên Quang,Tuyên Quang

NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

100.000.000

85

Nguyễn Danh Cường

15-01-1995

Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

86

Trần Văn Hoành

14-04-1985

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

87

Nguyễn Phước Huy

15-04-1984

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

88

Trần Mạnh Tùng

14-02-1990

Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

89

Đào Duy Nam

30-12-1996

Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH TX Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

90

Nguyễn Văn Vũ

26-04-1992

Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Văn Giang, Hưng Yên

100.000.000

91

Bùi Văn Công

03-12-1993

Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

92

Ngô Văn Thắng

21-11-1991

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

93

Phạm Hữu Tài

18-11-1991

Mường Ảng, Mường Ảng, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Mường Ảng, Điện Biên

100.000.000

94

Vũ Đình Sơn

05-04-1994

Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

95

Hoàng Viết Lâm

26-03-1987

Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

96

Điêu Quang Tùng

19-03-1986

Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

97

Lê Đức Anh

02-05-1996

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

98

Nguyễn Cao Cường

20-09-1987

thị trấn Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

99

Trần Tuấn Phong

08-05-1990

thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

100

Lê Đức Tường

10-01-1987

Trà Mai, Nam Trà My, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Nam Trà My, Quảng Nam

100.000.000

101

Vương Xuân Trường

20-01-1985

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

102

Trần Văn Tùng

05-10-1992

Vĩnh Hòa, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

103

Đồng Đức Mậu

18-02-1988

Liên Hồng, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

104

Lê Văn Trọng

29-09-1987

Quảng Vĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

105

Đàm Trì Thủy

04-02-1989

Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

106

Trịnh Xuân Thắng

09-06-1989

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

107

Lâm Văn Sơn

02-09-1996

Minh Hòa, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

108

Trần Thị Hồng Ngọc

05-10-1988

Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương

PGD NHCSXH huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

100.000.000

109

Trần Trọng Chiểu

01-10-1990

Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

110

Lê Văn Ngọc

16-07-1979

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

111

Nguyễn Văn Lâm

09-09-1990

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

112

Dương Anh Khánh

02-07-1995

Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

113

Lương Kim Đội

04-02-1988

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

114

Hoàng Ngọc Đát

18-01-1992

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

115

Hoàng Sỹ

15-03-1996

Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

116

Nguyễn Văn Hưởng

02-04-1981

Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang

NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

117

Nguyễn Duy Chí

02-01-1990

Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

118

Ma Xuân Hoàn

20-11-1987

Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

100.000.000

119

Nguyễn Khoa Bảo

08-06-1987

Trần Phú, TP Bắc Giang, Bắc Giang

NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

120

Võ Trọng Dự

12-03-1990

Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

121

Nguyễn Văn Vinh

20-03-1983

Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Đại Lộc, Quảng Nam

100.000.000

122

Phạm Bá Hiệp

15-01-1985

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

123

Đặng Văn Nốt

18-05-1991

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

124

Lê Phú Nguyễn

21-09-1985

Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

125

Chu Văn Biên

21-02-1982

Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

126

Phạm Văn Quân

10-02-1982

Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

127

Dương Hoài Nam

01-06-1987

Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, Hưng Yên

NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

128

Trương Quân Công

17-03-1980

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

129

Nguyễn Văn Đông

04-09-1987

thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

130

Nguyễn Anh Tuấn

10-02-1983

Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

131

Phan Văn Ban

01-03-1993

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

132

Vũ Cao Lợi

26-04-1995

Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

133

Lê Duy Tân

06-03-1984

Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định

NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

134

Bùi Đình Thắng

13-03-1979

thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

135

Nguyễn Thị Bé Mười

01-02-1990

Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Chợ Lách, Bến Tre

100.000.000

136

Đỗ Thị Tình

24-11-1987

Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

137

Nguyễn Văn Bằng

28-07-1985

Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

138

Phạm Văn Tính

18-10-1988

Vị Thắng, Vị Thủy, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Thủy, Hậu Giang

100.000.000

139

Trịnh Xuân Công

06-05-1993

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

140

Bàn Văn Vũ

28-11-1989

Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, Thái Nguyên

100.000.000

141

Mai Văn Linh

09-01-1992

Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Định Hóa, Thái Nguyên

100.000.000

142

Nguyễn Tiến Mạnh

14-10-1989

Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

143

Trần Văn Quý

28-01-1993

Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

144

Trịnh Ngọc Thành

01-06-1996

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

145

Lê Thị Thùy

19-05-1991

Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

100.000.000

146

Đỗ Văn Huyên

11-11-1987