Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Âu Văn Nguyên

03/07/1980

Hồ sơ đủ

2

Bùi Duy Khánh

24/11/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ F6

3

Bùi Minh Khánh

27/05/1988

Hồ sơ đủ

4

Bùi Minh Quang

29/08/1984

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

5

Bùi Ngọc Điệp

10/09/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

6

Bùi Văn Bảo

04/02/1985

Hồ sơ đủ

7

Bùi Văn Thành

10/10/1983

Hồ sơ đủ

8

Chu Đức Dự

15/07/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

9

Doãn Thị Huyền

10/01/1989

Hồ sơ đủ

10

Dô Văn Lâm

20/05/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

11

Dương Văn Hữu

25/09/1987

Hồ sơ đủ

12

Dương Văn Vinh

06/12/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

13

Đào Mạnh Hùng

14/10/1991

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

14

Đào Trọng Khiên

26/03/1989

Hồ sơ đủ

15

Đặng Duy Ánh

10/10/1992

Hồ sơ đủ

16

Đặng Hồng Thắng

16/10/1991

Hồ sơ đủ

17

Đặng Thị Thơm

20/11/1996

Hồ sơ đủ

18

Đặng Văn Trí

15/04/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

19

Đinh Hồng Cảnh

10/04/1985

Hồ sơ đủ

20

Đinh Thị Phương Linh

11/05/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

21

Đoàn Đình Bắc

13/11/1987

Hồ sơ đủ

22

Đoàn Ngọc Sơn

15/12/1987

Hồ sơ đủ

23

Đỗ Nam Chiến

12/01/1985

Hồ sơ đủ

24

Đỗ Văn Chiến

23/01/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

25

Đỗ Văn Tuấn

28/06/1985

Hồ sơ đủ

26

Hà Phước Quang

28/08/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

27

Hạ Văn Long

19/10/1994

Hồ sơ đủ

28

Hà Văn Sới

15/06/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

29

Hoàng Minh Hạnh

24/04/1985

Hồ sơ đủ

30

Hoàng Nổ

19/05/1995

Hồ sơ đủ

31

Hoàng Trung Hòa

01/04/1984

Hồ sơ đủ

32

Hoàng Văn Hải

26/12/1988

Hồ sơ đủ

33

Hoàng Văn Thanh

02/02/1988

Hồ sơ đủ

34

Lê Duy Cảnh

10/04/1991

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

35

Lê Đình Hiếu

26/09/1986

Hồ sơ đủ

36

Lê Hoài Nam

10/12/1989

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã/phường

37

Lê Hoài Phương

02/08/1988

Hồ sơ đủ

38

Lê Khắc Anh

15/07/1984

Hồ sơ đủ

39

Lê Nguyên Hoàng

13/09/1993

Hồ sơ đủ

40

Lê Thị Tuyết

02/05/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

41

Lê Văn Tân

03/01/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

42

Lê Văn Tuấn

20/09/1983

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

43

Lô Văn Sơn

16/11/1992

Bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

44

Lữ Văn Tài

28/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

45

Lương Văn Duy

03/08/1989

Hồ sơ đủ

46

Lưu Đình Nam

08/03/1981

Hồ sơ đủ

47

Lưu Minh Vương

26/10/1984

Hồ sơ đủ

48

Lưu Thị Bằng

29/12/1978

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

49

Mai Thị Lý

24/04/1993

Hồ sơ đủ

50

Mai Văn Long

06/08/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

51

Nông Ngọc Huấn

28/01/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

52

Ngô Văn Học

02/10/1977

Hồ sơ đủ

53

Ngô Văn Tuấn

05/06/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

54

Nguyễn Anh Quyết

12/06/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

55

Nguyễn Anh Tuấn

20/04/1986

Đề nghị làm lại đơn có xác nhận của UBND xã/phường

56

nguyễn bá tuyển

20/10/1975

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Danh Tuệ

19/04/1982

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Duy Sỹ

10/06/1992

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

59

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

16/03/1991

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Đức Anh

13/10/1987

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Đức Bằng

11/05/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

62

Nguyễn Đức Dũng

09/03/1982

Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

63

Nguyễn Hùng Cường

14/03/1988

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Hữu Khánh

04/11/1988

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Hữu Tiến

17/10/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ dâu trong hộ chiếu mới

66

Nguyễn Quang Hòa

01/07/1984

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Tài Ngũ

20/06/1989

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Tiến Quang

06/11/1986

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Tông Khánh

16/04/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

70

Nguyễn Tú Em

26/06/1985

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

71

Nguyễn Thái Ngọc Hiệp

05/01/1987

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Thành Lưu

10/01/1994

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

73

Nguyễn Thanh Oai

08/06/1990

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Thị Hồng

18/12/1992

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Thị Kim Hằng

23/03/1998

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Thị Thảo

25/02/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

77

Nguyễn Thị Trang

21/09/1988

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Trọng Diễn

16/12/1989

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Văn Bình

14/12/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

80

Nguyễn Văn Dũng

12/05/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

81

Nguyễn Văn Dũng

15/08/1992

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

82

Nguyễn Văn Duy

16/09/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

83

Nguyễn Văn Đoàn

18/04/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Văn Đức

01/05/1985

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Văn Hải

06/11/1982

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

86

Nguyễn Văn Hiệu

27/11/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

87

Nguyễn Văn Hồng

09/09/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

88

Nguyễn Văn Hùng

30/11/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch)

89

Nguyễn Văn Huy

22/09/1988

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Văn Khánh

27/04/1985

Hồ sơ đủ

91

Nguyễn Văn Lam

25/12/1995

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

92

Nguyễn Văn Lợi

03/02/1988

Hồ sơ đủ

93

Nguyễn Văn Quyền

09/06/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

94

Nguyễn Văn Tấn

10/08/1984

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Văn Thanh

18/07/1987

Hồ sơ đủ

96

Nguyễn Xuân Bình

11/12/1991

Hồ sơ đủ

97

Phạm Chí Đức

08/06/1990

Hồ sơ đủ

98

Phạm Thanh Tú

08/03/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

99

Phạm Thế Phú

10/08/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

100

Phạm Thị Thủy

25/12/1982

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn; đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

101

Phạm Viết Thọ

08/09/1988

Hồ sơ đủ

102

Phan Đăng Tú

05/09/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

103

Phan Hồng Quân

18/05/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

104

Phan Tiến Hải

06/07/1989

Hồ sơ đủ

105

Phan Văn Hòa

20/01/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

106

Phùng Cảnh

05/10/1985

Hồ sơ đủ

107

Phùng Văn Bình

14/11/1984

Hồ sơ đủ

108

Phùng Văn Đại

26/08/1989

Hồ sơ đủ

109

Tăng Bá Tùng

11/11/1991

Hồ sơ đủ

110

Thái Bá Hồng

22/05/1995

Hồ sơ đủ

111

Trần Đăng Trung

26/01/1991

Hồ sơ đủ

112

Trần Đình Lưu

25/01/1996

Hồ sơ đủ

113

Trần Hữu Thắng

02/04/1985

Hồ sơ đủ

114

Trần Thị Phương Nhung

27/04/1991

Hồ sơ đủ

115

Trần Trung Hảo

15/04/1990

Hồ sơ đủ

116

Trần Văn Hậu

30/12/1989

Hồ sơ đủ

117

Trần Văn Hiền

20/07/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

118

Trần Văn Khoa

10/02/1988

Hồ sơ đủ

119

Trần văn Ngọc

16/11/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

120

Trần Văn Quyết

29/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

121

Trần Võ Khôi

27/05/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

122

Võ Quốc Khánh

22/08/1984

Hồ sơ đủ

123

Võ Quốc Trí

04/03/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú bản gốc

124

Võ Văn Sĩ

10/06/1987

Bổ sung photo chứng thực 2 mặt thẻ E7

125

Võ Văn Vĩ

02/10/1988

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

126

Vũ Đăng Tú

01/01/1986

Hồ sơ đủ

127

Vũ Đức Tá

10/06/1988

Hồ sơ đủ

128

Vũ Khắc Hùng

17/01/1986

Hồ sơ đủ

129

Vũ Trọng Tuấn

24/08/1987

Hồ sơ đủ

130

Vũ Văn Thể

09/10/1992

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 06/05/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước