Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ ngày 19/4/2022

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Đinh Phương Bình

26/04/1987

Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

2

Chu Văn Hoà

21/09/1984

Giáo Liêm, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

3

Nguyễn Thế Hưng

30/01/1983

Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín, Hà Nội

100.000.000

4

Trịnh Văn Bá

09/12/1990

Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

5

Nguyễn Văn Quý

15/09/1993

Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

6

Võ Thanh Sơn

02/09/1988

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

7

Lê Văn Tới

13/10/1974

Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

8

Vũ Đức Thuận

01/12/1987

Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

9

Khuất Bá Đăng

27/10/1984

Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

10

Nguyễn Văn Bình

16/06/1987

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

11

Trần Hữu Cảnh

02/07/1982

Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

12

Nguyễn Thị Lan Anh

28/10/1985

Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

13

Lê Anh Tuấn

12/08/1987

Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

14

Lê Văn Hùng

18/06/1985

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

15

Phạm Thành Biên

20/09/1990

Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

16

Lê Đình Lĩnh

02/07/1982

Xuân Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

17

Phạm Văn Ngợi

05/05/1977

Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

18

Hoàng Thị Liên

22/04/1989

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

19

Lê Hữu Cảnh

18/11/1990

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

20

Nguyễn Chí Công

04/10/1982

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

21

Dương Văn Thao

12/07/1985

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

22

Nguyễn Thế Xây

23/11/1977

Thị trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng,Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

100.000.000

23

Nguyễn Văn Điệp

12/12/1990

Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy, Thái Bình

100.000.000

24

Lê Trương Minh Vẹn

20/03/1987

Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Hòn Đất, Kiên Giang

100.000.000

25

Phan Minh Cảnh

24/10/1981

Phú Hiệp, Tam Nông, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Tam Nông, Đồng Tháp

100.000.000

26

Vũ Văn Đông

04/10/1985

Đài Xuyên, Vân Đồn, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

100.000.000

27

Trần Xuân Thịnh

01/05/1987

Trường Thi, TP Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

28

Trần Văn Tình

14/08/1986

Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

29

Nguyễn Văn Luyên

30/07/1986

Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

30

Trần Đình Dũng

10/03/1986

Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

31

Lê Văn Tú

16/11/1986

Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

32

Nguyễn Thị Huế

29/06/1989

Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

33

Phạm Văn Bách

10/01/1983

Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

34

Nguyễn Đình Hoàng

01/02/1989

Thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

100.000.000

35

Nguyễn Duy Quân

01/06/1983

Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

36

Phạm Thị Son

19/03/1991

Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Đồng Tháp

100.000.000

37

Phạm Anh Tú

01/06/1987

Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

38

Bùi Thanh Phi

12/02/1989

An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

39

Nguyễn Thị Hảo

17/10/1990

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

40

Lê Thị Hồng

13/10/1990

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

41

Trương Văn Nhã

26/08/1980

Hòa Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, An Giang

100.000.000

42

Đỗ Đức Khá

30/08/1987

Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

43

Vũ Văn Lực

18/06/1988

Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

44

Nguyễn Thế Hiển

25/10/1990

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

45

Lê Ngọc Phúc

17/06/1992

Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

46

Trần Thị Phương Nhung

12/04/1987

Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

100.000.000

47

Đặng Ngọc Thắm

10/08/1986

Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

48

Bùi Phước Hiểu

02/06/1983

Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

49

Lê Thị Hồng

12/05/1993

Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

50

Lê Quang Tuyến

21/10/1988

Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Kế Sách, Sóc Trăng

100.000.000

51

Nguyễn Ngọc Tú

30/06/1984

Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Núi Thành, Quảng Nam

100.000.000

52

Đặng Việt Cường

24/06/1989

Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

100.000.000

53

Nguyễn Phi Hào

02/01/1994

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

54

Đặng Ngọc Vượng

10/06/1988

Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

55

Nguyễn Văn Phúc

28/10/1991

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

56

Trần Xuân Khỏe

08/06/1988

Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

57

Nguyễn Văn Tân

17/01/1991

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

58

Phạm Văn Hoàn

26/08/1989

Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

59

Trần Đức Hùng

25/08/1991

Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

60

Ma Công Cường

18/03/1983

Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Định Hóa, Thái Nguyên

100.000.000

61

Vương Đình Linh

13/01/1992

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

62

Lê Anh Trung

01/04/1987

Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Tiên Phước, Quảng Nam

100.000.000

63

Lê Văn Hậu

26/01/1997

Châu Lý, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

64

Lê Văn Hà

18/08/1991

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

65

Quách Cao Cường

21/05/1991

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

66

Nguyễn Văn Huấn

12/09/1989

Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

67

Hoàng Văn Hứa

15/07/1991

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

68

Trần Văn Bá

16/09/1991

Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

100.000.000

69

Lê Anh Tuấn

14/06/1984

Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

70

Vũ Văn Doanh

21/04/1987

Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

100.000.000

71

Vũ Văn Phúc

10/07/1989

Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

72

Lê Mạnh Tiến

23/10/1997

Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

73

Nguyễn Hữu Chính

17/01/1987

An Bình, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

74

Nguyễn Bá Chiến

16/09/1987

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

75

Đậu Viết Thành

28/04/1986

Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

76

Mai Đức Toàn

25/06/1996

Xã Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

77

Cao Bá Thái

20/05/1993

Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

78

Trần Đình Hiếu

21/10/1994

Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

79

Vương Xuân Liễu

16/09/1982

Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

100.000.000

80

Nguyễn Thị Nghĩa

01/01/1983

Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

81

Bạch Sỹ Long

06/10/1987

Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

82

Đặng Văn Huy

29/07/1986

Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

83

Trần Văn Hoàng

10/11/1980

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

84

Lê Đình Thắng

20/06/1992

Xuân Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

85

Nguyễn Huy Hoàng

27/06/1996

Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

86

Nguyễn Trọng Triển

02/12/1986

Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

87

Đặng Ngọc Phú

13/10/1990

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

88

Nguyễn Thị Loan

28/11/1996

Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

89

Nguyễn Ngọc Thi

27/08/1996

Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Gò Dầu, Tây Ninh

100.000.000

90

Nguyễn Văn Hảo

18/10/1981

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

91

Đỗ Ngọc Hưng

09/07/1990

Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

92

Mai Văn Doanh

08/03/1991

Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

93

Phạm Văn Nguyên

28/09/1989

Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

94

Đặng Văn Bắc

05/08/1987

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước