Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Ngọc Cảnh

15/03/1996

Hồ sơ đủ

2

Bùi Ngọc Qúy

12/01/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

3

Bùi Quốc Phước

07/12/1987

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

4

Bùi Văn Trang

16/02/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

5

Bùi Văn Vượng

20/07/1986

Hồ sơ đủ

6

Cao Duy Vương

15/08/1993

Hồ sơ đủ

7

Chu Văn Hân

29/11/1987

Hồ sơ đủ

8

Dương Trí Công

02/05/1987

Hồ sơ đủ

9

Dương Văn Bình

10/05/1987

Hồ sơ đủ

10

Đàm Đức Minh

12/04/1985

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú bản gốc

11

Đặng Tất Khiêm

26/02/1989

Hồ sơ đủ

12

Đặng Văn Quỳnh

15/07/1987

Hồ sơ đủ

13

Đặng Văn Tuấn

28/02/1996

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

14

Đặng Xuân Cường

20/02/1985

Hồ sơ đủ

15

Đinh Mạnh Tùng

07/07/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

16

Đinh Thanh Tuấn

14/05/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú

17

Đoàn Thị Như Mai

16/08/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

18

Đỗ Huy Hoàn

10/12/1983

Hồ sơ đủ

19

Đỗ Thị Hằng

02/08/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

20

Đỗ Văn Chính

08/08/1996

Bổ sung photo chứng thực đủ Hộ chiếu

21

Hà Văn Bình

18/03/1988

Hồ sơ đủ

22

Hà Văn Tuấn

30/12/1986

Hồ sơ đủ

23

Hắc Thị Thùy

23/04/1993

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

24

Hoàng Ngọc Chuyến

16/03/1989

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực

25

Hoàng Thị Anh

28/03/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

26

Hoang Van Quang

17/07/1991

Hồ sơ đủ

27

Hoàng Văn Hợp

05/03/1984

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

28

Hoàng Văn Tiến

23/04/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

29

Hồ Văn Hóa

28/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

30

HỒ VIẾT ĐỊNH

05/04/1985

Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

31

Lê Anh Dũng

16/11/1992

Hồ sơ đủ

32

LÊ CÔNG TUẤN ANH

10/10/1992

Hồ sơ đủ

33

lê doãn trình

06/11/1978

Hồ sơ đủ

34

Lê Đăng Thỏa

06/05/1989

Hồ sơ đủ

35

Lê Đình An

21/11/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

36

Lê Lương Tuyền

22/11/1987

Hồ sơ đủ

37

Lê Mạnh Hùng

16/01/1985

Hồ sơ đủ

38

Lê Minh

02/10/1979

Hồ sơ đủ

39

Lê Văn Cường

02/03/1990

Hồ sơ đủ

40

Lưu Đình Thượng

13/06/1977

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu trong hộ chiếu

41

Lưu Trọng Dũng

28/09/1992

Hồ sơ đủ

42

Mai Ly Na

28/10/1981

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6;

43

Mai Thị Tuyết Phan

01/11/1988

Hồ sơ đủ

44

Mai Văn Tuấn

01/05/1990

Hồ sơ đủ

45

Ngô Thị Loan

21/01/1993

Đơn thiếu xác nhận của UBND xã/phường

46

Ngô Trung Kiên

17/02/1983

Hồ sơ đủ

47

Ngô Viết Hùng

04/06/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

48

Nguyễn Duy Toàn

02/06/1990

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

49

Nguyễn Đức Khang

24/07/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

50

Nguyễn Đức Thọ

29/04/1979

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực

51

Nguyễn Minh Đức

05/07/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

52

Nguyễn Minh Hải

01/10/1988

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Tiến Rỡ

02/05/1982

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung đơn gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

54

Nguyễn Tiến Tuấn

29/07/1988

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Thanh Lâm

24/08/1989

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Thanh Lâm

22/11/1981

Bổ sung đơn gốc; bổ sung photo chứng thực thẻ F6

57

Nguyễn Thanh Ngọc

29/04/1979

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Thành Tâm

21/06/1991

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Thế Trung

18/07/1987

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

08/08/1996

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

61

Nguyễn Thị Dung

15/07/1988

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Thị Trang

19/12/1990

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Trọng Anh Khoa

06/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

64

Nguyễn Trọng Minh

10/04/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu

65

Nguyễn Trung Đức

11/10/1993

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Cường

27/07/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

67

Nguyễn Văn Cửu

12/10/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

68

Nguyễn Văn Chiến

10/08/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú gốc và bản dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

69

Nguyễn Văn Chúc

13/10/1984

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và photo chứng thực đủ hộ chiếu

70

Nguyễn Văn Dũng

30/01/1988

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Văn Hà

15/09/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

72

Nguyễn Văn Hưng

19/12/1987

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Văn Hướng

26/10/1996

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Văn Kiều

10/05/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

75

Nguyễn Văn Khương

17/07/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

76

Nguyễn Văn Linh

25/01/1986

Hồ sơ đủ

77

Nguyễn Văn Luyện

04/03/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

78

Nguyễn Văn Lực

14/04/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

79

Nguyễn Văn Minh

01/10/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

80

Nguyễn Văn Năng

09/04/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

81

Nguyễn Văn Ninh

02/10/1987

Hồ sơ đủ

82

nguyễn văn tài anh

15/10/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

83

Nguyễn Văn Tiến

18/02/1980

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

84

Nguyễn Văn Tuấn

16/03/1989

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

85

Phạm Hùng

17/12/1989

Hồ sơ đủ

86

Phạm Văn Hưng

09/08/1990

Hồ sơ đủ

87

Phạm Văn Tùng

20/10/1987

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

88

PHẠM VĂN TÙNG

19/05/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú bản gốc

89

Phạm Văn Vương

17/10/1984

Hồ sơ đủ

90

Phan Tiến Nhâm

10/01/1983

Hồ sơ đủ

91

Phương Trung Kiên

30/12/1984

Hồ sơ đủ

92

Trần Đình Tuấn

06/12/1985

Hồ sơ đủ

93

Trần Đình Thuyết

21/04/1995

Hồ sơ đủ

94

Trần Hữu Nam

24/09/1989

Hồ sơ đủ

95

Trần Hữu Tín

15/03/1991

Bổ sung photo đầy đủ chứng thực hộ chiếu

96

Trần Kim Định

22/02/1985

Hồ sơ đủ

97

Trần Thị Huệ

11/11/1987

Hồ sơ đủ

98

Trần Văn Huân

27/09/1995

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

99

Trần Văn Phúc

27/08/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

100

Trần Văn Tưởng

20/04/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

101

Trần Văn Thắng

25/01/1991

Hồ sơ đủ

102

Trần Văn Thìn

14/08/1988

Bổ sung đơn có xác nhận của UBND xã/phường

103

Triệu Huy Hoàng

09/02/1986

Hồ sơ đủ

104

Trịnh Thanh Liêm

29/03/1989

Hồ sơ đủ

105

Trịnh Văn Hùng

15/05/1998

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

106

Trương Thị Thu Thảo

26/10/1993

Hồ sơ đủ

107

Vũ Duy Hưng

09/12/1993

Hồ sơ đủ

108

Vũ Đức Hạnh

08/04/1981

Hồ sơ đủ

109

Vũ Đức Hân

10/03/1981

Hồ sơ đủ

110

Vũ Thị Vân

07/04/1989

Hồ sơ đủ

111

Vũ Trọng Trung

23/08/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc mới; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

112

vũ văn hoàn

11/02/1992

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 15/04/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước