Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/05/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Hào

27/09/2000

Cát Quế - Hoài Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức - Hà Nội

100.000.000

2

Nguyễn Văn Tùng

27/10/2000

Cát Quế - Hoài Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức - Hà Nội

100.000.000

3

Nguyễn Tiến Hưng

05/11/1999

Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

4

Trần Lẫm

07/08/2000

Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức - Hà Nội

100.000.000

5

Nguyễn Văn Bình

18/01/1986

Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

6

Lò Văn Tuyên

12/05/1984

Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Sơn La

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

100.000.000

7

Lê Văn Thắng

02/05/1988

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

8

Thái Đình Công

13/10/1989

Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

9

Phan Đình Trung

10/09/1993

Sơn Dung, Sơn Tây, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

100.000.000

10

Nguyễn Thanh Điền

02/05/1987

Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

11

Thái Văn Hiếu

20/10/1991

Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

12

Phan Lưu Tuấn

20/02/1992

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì, Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Văn Sáng

07/06/1990

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hoá

100.000.000

14

Trần Đình Đông

07/08/1988

Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bắc Hà, Lào Cai

100.000.000

15

Nguyễn Xuân Huy

23/09/1991

Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

16

Nguyễn Văn Quý

02/05/1990

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

17

Chu Đình Cường

04/01/1986

Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

18

Nguyễn Đình Hào

17/04/1991

Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

100.000.000

19

Hoàng Đình Phương

06/07/1988

Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

20

Dương Thanh Ngọc

18/10/1989

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

21

Nguyễn Văn Chí

08/11/1992

Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

22

Lê Tiến Giang

02/02/1988

Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

23

Lê Văn Thụy

11/07/1990

Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

24

Bùi Văn Thái

03/07/1988

Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

25

Phạm Thế Công

24/06/1984

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

26

Võ Duy Toàn

15/03/1986

Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lai Vung, Đồng Tháp

100.000.000

27

Trần Đức Diễn

11/11/1978

Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

28

Hoàng Văn Việt

09/07/1983

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

29

Trần Văn Hòa

20/04/1989

Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

30

Nguyễn Duy Tùng

12/06/1986

Hùng Long, Đoan Hùng, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

100.000.000

31

Đỗ Duy Chung

03/07/1989

Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

32

Bùi Văn Thuận

07/02/1990

Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

33

Nguyễn Văn Hà

30/11/1986

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

34

Đỗ Văn An

20/10/1989

Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

35

Lưu Văn Thanh

01/03/1987

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

36

Nguyễn Hoàng Dũng

28/01/1983

Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

37

Nguyễn Thị Nhung

12/06/1990

Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

38

Lê Văn Tiến

10/12/1988

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

39

Nguyễn Thành Nhân

13/05/1989

Hoàng Vinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

100.000.000

40

Nguyễn Ngọc Tú

10/12/1984

Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

41

Bùi Văn Tươi

15/08/1987

Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Bình

100.000.000

42

Nguyễn Hữu Vẹn

22/09/1995

Phong Điền, Phong Điền, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Phong Điền, Cần Thơ

100.000.000

43

Phạm Ngọc Chiến

06/05/1991

Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

44

Nguyễn Đình Hải

18/05/2000

Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Quý Tân

25/12/2000

Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

46

Đào Khả Thắng

07/06/1999

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

47

Bùi Trung Kiên

14/08/2000

Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

100.000.000

48

Đào Khả Tiến

20/03/1997

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

49

Trần Công Thắng

22/11/1991

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

50

Lê Xuân Chiến

22/03/1996

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

51

Phạm Hữu Hùng

07/01/1998

Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

52

Hoàng Văn Huy

14/08/1999

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

53

Lê Bá Hoàng

20/04/1999

Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

54

Lê Sỹ Hà

19/02/1986

Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

55

Lê Văn Vinh

26/10/1991

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

56

Lê Văn Nguyện

05/10/1987

Ngọc Lĩnh, Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

57

Trịnh Văn Ngọc

04/07/1989

Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

58

Trịnh Văn Long

13/03/1999

Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

59

Phạm Thế Tư

08/08/2000

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

60

Trần Văn Thuận

05/04/1997

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

61

Nguyễn Hữu Sơn

22/12/2000

Tào Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

62

Lê Khắc Phượng

26/07/2000

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

63

Đào Văn Lâm

20/10/1991

Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

64

Phan Văn Toàn

23/03/1999

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

65

Nguyễn Văn Tuấn

24/04/1991

Bình Dương, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

66

Bùi Huy Quân

18/09/1991

Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

67

Nguyễn Minh Hiếu

26/11/1999

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

68

Nguyễn Trọng Luân

01/07/1990

Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

69

Nguyễn Bá Khanh

08/05/1995

Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

70

Bùi Đức Nam

17/05/2000

Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

71

Lê Xuân Thành

30/11/1996

Nghĩa Tiến, Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

72

Trần Xuân Túy

01/07/1984

Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

73

Nguyễn Văn Trương

13/11/1992

Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

74

Hồ Ngọc Châu

13/06/1995

Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

75

Phạm Văn Danh

08/12/1994

Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

76

Nguyễn Đình Tiến

09/09/1995

Quỳnh Liên, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

77

Ngô Kim Hưng

24/08/1996

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

78

Nguyễn Văn Mạnh

10/10/1995

Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

79

Đậu Sỹ Tuấn Anh

15/08/2000

Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

80

Nguyễn Khánh Hòa

20/09/1993

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

81

Nguyễn Công Tuấn

08/07/1989

Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

82

Nguyễn Thị Mai Trâm

29/05/1985

Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

83

Đặng Bá Tuyến

11/12/1990

Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

84

Đoàn Thị Thủy

08/08/1992

Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

85

Lương Sỹ Cường

10/08/1990

Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

86

Bùi Văn Cường

10/11/1985

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

87

Trần Xuân Khoái

16/08/1989

Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

88

Trần Văn Tuân

26/07/1987

Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

89

Đào Quang Huy

18/08/1985

Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mê Linh, Hà Nội

100.000.000

90

Nguyễn Hữu Hiệu

03/07/1987

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

91

Trần Văn Tình

17/02/1992

An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

92

Phan Văn Quyền

14/04/1985

Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

93

Nguyễn Văn Hào

02/01/1984

Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

94

Lê Xuân Khôi

08/09/1984

Đông Hoàng , Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

95

Mai Xuân Thọ

22/12/1989

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

96

Trần Văn Đức

10/04/1987

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

97

Lê Trần Nghĩa

19/08/1990

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

98

Lê Doãn Quyết

02/04/1990

Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

99

Nguyễn Văn Đức

22/01/1988

Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

100

Trịnh Văn Thuyên

08/02/1989

Hương Lạc, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

101

Lê Sĩ Hùng

30/11/1988

Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

102

Đỗ Tuấn Đạt

20/05/1989

Vĩnh Xá, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

103

Nguyễn Tiến Toán

02/01/1986

Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

104

Nguyễn Xuân Tâm

16/02/1987

Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

100.000.000

105

Trần Văn Dương

28/05/1985

Trung An, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

106

Lê Ngọc Hà

26/03/1993

Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

107

Ngô Văn Lượng

19/07/1982

Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

108

Lê Ngô Tuấn

22/08/1991

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

109

Đậu Quang Thắng

12/08/1987

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

110

Nguyễn Thế Vinh

20/10/1984

Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

111

Bạch Văn Hữu

21/02/1987

Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

100.000.000

112

Vũ Xuân Thủy

20/07/1989

Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

113

Phạm Hoàng An

15/01/1980

Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

114

Lê Khắc Chương

19/02/1991

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

115

Hoàng Văn Hải

22/12/1976

Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

116

Nguyễn Văn Chất

03/06/1982

Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang

PGD NHCSXH huyện Chợ Mới, An Giang

100.000.000

117

Dương Danh Kiểu

11/06/1989

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

118

Nguyễn Doãn Thanh

23/09/1984

Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

119

Nguyễn Lộc

28/02/1989

Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

120

Lương Thế Duy

12/11/1981

Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

121

Nguyễn Thanh Phong

17/04/1985

khu phố 4, thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

122

Phạm Quốc Khánh

02/09/1987

Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk

100.000.000

123

Nguyễn Tuấn Tú

18/08/1989

Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

124

Bùi Đình Lập

03/09/1990

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

125

Nguyễn Thị Xanh

16/10/1985

Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình

100.000.000

126

Nguyễn Đình Luân

05/01/1987

Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

127

Nguyễn Hữu Cường

16/04/1984

Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

128

Đặng Đình Thanh

28/08/1991

Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

129

Đặng Văn Chất

30/05/1987

Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Thạnh Phú, Bến Tre

100.000.000

130

Hoàng Duy Chung

19/01/1984

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

131

Hoàng Ngọc Tuấn

19/02/1993

Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

132

Lê Anh Hùng

09/05/1999

Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

133

Đặng Văn Quyết

01/02/1991

Yên Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

134

Nguyễn Văn Long

02/03/1989

Vĩnh Lạc - Rạch Giá - Kiên Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

135

Đỗ Văn Đức

02/10/1986

Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

136

Trần Thị Bích Vân

27/03/1991

Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

100.000.000

137

Trần Văn Quỳnh

11/06/1992

Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

138

Phạm Xuân Chí

30/04/1983

Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

139

Võ Văn Thành

03/09/1991

Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

140

Mai Văn Thủy

10/08/1984

Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

100.000.000

141

Trần Văn Đang

20/12/1992

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

142

Trịnh Văn Hiển

12/12/1984

Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

143

Trần Khánh Hưng

08/10/1992

EaT'Ling, Cư Jút, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Cư Jút, Đắk Nông

100.000.000

144

Nguyễn Việt Tú

12/08/1990

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

145

Mạc Tư Khoa

22/10/1990

Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

146

Trần Anh Dũng

16/07/1974

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

147

Cao Văn Tú

01/10/1986

Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

148

Hứa Văn Minh

04/03/1984

Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

149

Phạm Quỳnh Dương

20/10/1988

Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

150

Lương Thị Thanh

01/11/1985

Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

151

Đinh Văn Tự

26/07/1988

Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

100.000.000

152

Hoàng Văn Hùng

03/02/1989

Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

153

Tô Ngọc Phương

01/06/1981

Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang

PGD NHCSXH huyện Tri Tôn, An Giang

100.000.000

154

Cao Quang Đạt

07/08/1991

Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

155

Nguyễn Văn Kiên

02/09/1987

Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

Tin khác
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 04/05/2021   (04/05/2021)
THÔNG BÁO TẠM HOÃN KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT 01-VH   (29/04/2021)
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 01 - VH   (29/04/2021)
Thanh lý và ký lại hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, hoàn thiện các thủ tục xin cấp visa đối với người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết   (23/04/2021)
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 20/04/2021   (20/04/2021)
Thông báo về việc thanh lý và ký lại hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình EPS, hoàn thiện các thủ tục xin cấp visa đối với người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết   (19/04/2021)
GIA HẠN CƯ TRÚ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG EPS HẾT HẠN HỢP ĐỒNG   (16/04/2021)
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 16/04/2021   (16/04/2021)
Điều chỉnh chính sách liên quan đến gia hạn cư trú của công dân nước ngoài tại Hàn Quốc   (16/04/2021)
Thông báo tổ chức xuất cảnh đối với 20 người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc   (14/04/2021)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước