Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 20/04/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Đức Tuân

02/11/1986

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Văn Hanh

30/05/1987

Hồ sơ đủ

3

Đỗ Quang Cường

02/04/1985

Thiếu photo thẻ G1, thiếu HC gốc và photo chứng thực sao y bản chính

4

Phạm Văn Luân

26/06/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

5

Lưu Thị Hồng

09/09/1992

Hồ sơ đủ

6

Ngô Trương Thượng

05/09/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

7

Nguyễn Thị Hiền

05/11/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

8

Nguyễn Quốc Hưng

08/05/1989

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Thị Thúy Vân

05/02/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

10

Cao Thị Hòa

14/09/1990

Hồ sơ đủ

11

Thân Văn Kiên

14/08/1989

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Xuân Trường

17/06/1985

Hồ sơ đủ

13

Nguyễn Hà Phong

06/08/1988

Hồ sơ đủ

14

Văn Đình Sỹ

08/08/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

15

Trần Thanh Hóa

02/12/1992

Hồ sơ đủ

16

Lê Hoàng Tươi

15/08/1980

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

17

Đỗ Thị Thuý

27/02/1992

Hồ sơ đủ

18

Đậu Trọng Hạnh

30/08/1991

Hồ sơ đủ

19

Lê Quách Trung

28/08/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

20

Thái Ngô Đức

16/02/1986

Bổ sung giấy ủy quyền bản gốc

21

Lê Viết Diêm

02/08/1976

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

22

Nguyễn Anh Tuấn

16/09/1989

thiếu photo chứng thực hộ chiếu mới

23

Nguyễn Văn Dũng

13/07/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)

24

Lê Văn Huy

17/11/1988

Hồ sơ đủ

25

Văn Bá Dương

08/10/1989

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Mạnh Quang

08/02/1989

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Văn Thành

19/01/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

28

Nguyễn Thanh Hoàng

29/09/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực thẻ F6; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

29

Nguyễn Tiến Cường

01/01/1987

Hồ sơ đủ

30

Phạm Văn Thanh

31/12/1984

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Huy Hòa

18/04/1989

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Văn Tình

15/10/1983

thiếu hộ chiếu gốc và photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu

33

Trần Văn Khoa

24/10/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

34

Nguyễn Xuân Cảnh

20/03/1982

thiếu dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

35

Nguyễn Văn Hoàng

07/05/1987

Hồ sơ đủ

36

Lê Thị Hoa

08/09/1990

Hồ sơ đủ

37

Trần Đình Bình

19/04/1989

Hồ sơ đủ

38

Vũ Sỹ Huy

18/07/1991

thiếu photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu

39

Lê Đức Toàn

10/04/1981

Hồ sơ đủ

40

Phan Văn Đồng

17/11/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc; bản tường trình lý do bị trục xuất; dịch thuật tiếng Việt lệnh trục xuất; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

41

Bùi Hữu Đức

30/04/1985

Hồ sơ đủ

42

Ngô Văn Lệ

13/07/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc; bản tường trình nguyên nhân trục xuất; dịch lệnh trục xuất

43

Cầm Thị Huyền

02/08/1998

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 27/04/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước