Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 04/05/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Cảnh Tài

25/10/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

2

Hà Văn Hùng

01/02/1984

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Tiến Sơn

10/10/1990

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Văn Tuyên

04/12/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

5

Ngô Văn Vinh

12/08/1986

Hồ sơ đủ

6

Phan Công Việt

24/12/1992

Hồ sơ đủ

7

Trần Mạnh Hải

08/10/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

8

Trịnh Xuân Thức

11/08/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

9

Nguyễn Văn Minh

12/10/1992

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Văn Mạnh

01/07/1985

Thiếu photo HC chứng thực; thiếu dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

11

Vũ Trí Tường

08/10/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

12

Đặng Văn Học

15/10/1993

Hồ sơ đủ

13

Võ Văn Phúc

05/05/1989

hồ sơ đủ

14

Vũ Đức Tiệp

30/01/1984

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

15

Nguyễn Xuân Vượng

16/03/1987

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Văn Huynh

20/09/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới); dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

17

Mai Văn Ngọc

10/09/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới); bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

18

Phan Ngọc Khải

14/01/1980

Bổ sung đơn đề nghị rút tiền gốc

19

Nguyễn Văn Nam

26/01/1986

Hồ sơ đủ

20

Hoàng Văn Hiệp

14/07/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

21

Đàm Quang Tuấn

20/06/1992

Hồ sơ đủ

22

Vũ Văn Phùng

20/02/1979

Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)

23

Phạm Văn Bình

06/06/1990

Hồ sơ đủ

24

Đinh Văn Tuyên

06/11/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

25

Nguyễn Văn Miền

18/10/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

26

Nguyễn Thế Dũng

05/01/1988

Hồ sơ đủ

27

Trương Văn Chương

16/06/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 11/05/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
THÔNG BÁO TẠM HOÃN KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT 01-VH   (29/04/2021)
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 01 - VH   (29/04/2021)
Thanh lý và ký lại hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, hoàn thiện các thủ tục xin cấp visa đối với người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết   (23/04/2021)
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 20/04/2021   (20/04/2021)
Thông báo về việc thanh lý và ký lại hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình EPS, hoàn thiện các thủ tục xin cấp visa đối với người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết   (19/04/2021)
GIA HẠN CƯ TRÚ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG EPS HẾT HẠN HỢP ĐỒNG   (16/04/2021)
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 16/04/2021   (16/04/2021)
Điều chỉnh chính sách liên quan đến gia hạn cư trú của công dân nước ngoài tại Hàn Quốc   (16/04/2021)
Thông báo tổ chức xuất cảnh đối với 20 người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc   (14/04/2021)
Chuẩn bị thủ tục xuất cảnh đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc   (13/04/2021)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước