Cảnh báo một số thông tin không chính xác về việc phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành Logistic

Để triển khai công tác đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS (người lao động được cấp Visa E9), tại Việt Nam, Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, là cơ quan duy nhất được Bộ giao phối hợp với HRD Korea triển khai thực hiện Chương trình này.

Hiện nay, Trung tâm Lao động ngoài nước chỉ phái cử và tiếp nhận lao động trong các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và đóng tàu với phương thức đăng ký thi thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương và phải trải qua các vòng thi tiếng Hàn (vòng 1) và tay nghề (vòng 2) mới đủ điều kiện để giới thiệu hồ sơ cho chủ sử dụng lao động. Hồ sơ người lao động sau khi gửi cho phía Hàn Quốc được mã hóa thông tin, giới thiệu để chủ sử dụng lao động chọn ngẫu nhiên, không một tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp vào quá trình này.

Đối với thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “cho phép các công ty logistics tài trợ thị thực E-9 cho lao động nước ngoài”, Trung tâm Lao động ngoài nước đã trao đổi và phía HRD Korea cho biết, Hàn Quốc có kế hoạch tiếp nhận lao động để làm các công việc nâng hạ, bốc dỡ hàng hóa thuộc ngành dịch vụ, tuy nhiên Việt Nam chưa phái cử lao động sang Hàn Quốc làm việc trong nhóm ngành dịch vụ. Vì vậy, Trung tâm Lao động ngoài nước cảnh báo người lao động trước các thông tin sai sự thật, khuyến cáo người lao động có nhu cầu tham gia Chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc phải tìm hiểu kỹ thông tin, quy trình, chi phí tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương hoặc tại website của Trung tâm lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn.Tin khác