Thông báo Kế hoạch lựa chọn các nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu”

Theo đó, để chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, làm cơ sở trình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt dự án, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo Kế hoạch lựa chọn các nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư như sau:

I. Thông tin chung

- Tên dự án: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu.

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Lao động ngoài nước

+ Địa chỉ: Số 01 đường Trịnh Hoài Đức, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.73030199, email: tchccolab@gmail.com

- Địa điểm dự án:

+ Các hạng mục bổ sung cơ sở vất chất cho Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ (cơ sở 2) tại tổ 27 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở đào tạo lao động xuất khẩu của Trung tâm Lao động ngoài nước: Tại tổ 27 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình trên khu đất 1,2 ha.

- Tổng giá trị các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 613.279.000 (Bằng chữ: Sáu trăm mười ba triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

II. Thông tin về Kế hoạch lựa chọn các nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

(file đính kèm)

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo và tiếp nhận thông tin quan tâm của các cơ quan, đơn vị từ ngày 13/03 đến ngày 19/03/2019 theo địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước, số 1 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác