Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

Tin khác