Hướng dẫn thu tiền xuất cảnh ngày 13/11/2023

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Thông báo thu tiền xuất cảnh ngày 13/11/2023

1. Đề nghị người lao động có lịch xuất cảnh vào ngày 13/11/2023 nộp các khoản tiền xuất cảnh theo hướng dẫn tại link sau: https://zalo.me/g/zekijj890

2. Thời gian hoàn thành việc nộp tiền: trước 14h00’ ngày 10 tháng 11 năm 2023

Lưu ý: Trường hợp người lao động đã nộp tiền nhưng không xuất cảnh vì các lý do khác nhau, đề nghị đến trụ sở Trung tâm Lao động ngoài nước – số 1 Trịnh Hoài Đức – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội để trả lại trang phục và nhận lại các khoản tiền đã nộp (nếu có) trong ngày 14/11/2023.

Tin khác