Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Từ ngày 02/07 đến 31/07/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 14/08/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn những nội dung như sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn:

- Danh sách điểm thi và kết quả:. xem tại đây.

2. Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Tất cả người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn sẽ được tự động đưa vào danh sách đăng ký kiểm tra tay nghề - Vòng 2 (người lao động không cần đăng ký) dự kiến tổ chức từ ngày 18/09 đến 21/09/2019. Người lao động bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề và chỉ những người lao động có điểm đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

- Nếu đáp ứng được ít nhất một điều kiện trong số các điều kiện dưới đây, người lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký đánh giá năng lực (không bắt buộc phải nộp hồ sơ đánh giá năng lực nếu không đủ điều kiện):

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành đăng ký dự thi;

+ Đã hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo liên quan đến ngành đăng ký dự thi;

+ Đã hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn có chuyên ngành liên quan đến ngành đăng ký dự thi (chỉ áp dụng với ngành sản xuất chế tạo);

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến ngành đăng ký dự thi thông qua các kỳ thi chính thức.

- Người lao động nộp hồ sơ đánh giá năng lực tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc đơn vị được giao thực hiện Chương trình EPS tại địa phương nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn. Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cụ thể như sau:

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực: từ 19/8 đến 21/8/2019 (03 ngày)

+ Thông báo địa điểm kiểm tra tay nghề, danh sách ca thi: 11/09/2019

+ Thời gian kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: dự kiến từ ngày 18/09 đến 21/09/2019

+ Ngày thông báo kết quả: 30/09/2019

- Cơ cấu điểm kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Ngành

Vòng 2 - Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Cơ cấu điểm kiểm tra

tay nghề (tối đa)

Cơ cấu điểm đánh giá năng lực (điểm cộng)

Thể lực

Phỏng vấn

Kỹ năng cơ bản

Kinh nghiệm làm việc

Đào tạo, tập huấn

Chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ

Sản xuất chế tạo

30

30

40

3

1

1

Xây dựng

30

30

50

3

1

1

- Thông tin về kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: Xem tại đây

- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực: Tải tại đây

NNgày 14/08/2019 Trung tâm Lao động ngoài nước đã có Công văn số 792/TTLĐNN-TCLĐ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Người lao động có thể xem chi tiết về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực và thông tin liên quan đến kỳ thi tay nghề và đánh giá năng lực tại công văn này (xem công văn tại đây)

Lưu ý: Chỉ những người có hồ sơ năng lực phù hợp, đúng quy định mới được cộng thêm điểm. Mọi hành vi làm giả hồ sơ, cung cấp thông tin thiếu trung thực sẽ bị xem là vi phạm quy định của Chương trình EPS và bị hạn chế tham gia chương trình trong vòng 03 năm./.

Tin khác
NHỮNG THỦ TỤC NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LƯU Ý VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH   (11/07/2019)
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG   (21/06/2019)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN (KỲ 2 - NĂM 2019)   (21/06/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (11/06/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (11/06/2019)
Thay đổi ngày thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng   (03/06/2019)
THÔNG BÁO GIA HẠN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC   (24/05/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (22/05/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 14-ĐNA   (22/05/2019)
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 09/5/2019   (09/05/2019)